Eğitimi görüntüleyebilmek için Adobe Flash Playerın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Yüklemek için tıklayınız.

Eğitimi yeni sayfada görüntülemek için tıklayınız.

UYAP


UYAP Nedir

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kısa adıyla UYAP, yönetim bilişim sistemlerinden biri olan yargı birimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kâğıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir.

UYAP; teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. Bugün itibariyle UYAP ülkemizde Adalet Bakanlığı teşkilatı ile yargı birimlerinin tamamında kullanılmakta olup bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.


UYAP Avukat Bilgi Sistemi Nedir?

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin Avukatlara sağladığı bir hizmettir. Avukat Bilgi Sistemi sayesinde Avukatlar, UYAP üzerinden yeni dava açabilir, mevcut davalarını takip edebilir, duruşma günlerini öğrenebilir, dosyalarına her türlü evrakı gönderebilir, duruşma zabıtlarını alabilir, yargılama harcı, ücret ve diğer masraflara ilişkin her türlü para işlemini çevrimiçi olarak gerçekleştirebilir ve internet üzerindenilamsız ve kambiyo senetleri için icra takibi yapabilirler.

Ayrıca vekâletnamesi bulunmayan dosyaları ilgili mahkeme kalemini arayarak ve hâkiminonayıdâhilinde inceleyebilirler.


Avukat Portal Nedir?

Uyap’ın Avukatlara açılan kapısıdır. Portal’ın adresi https://avukat.uyap.gov.tr‘dir. Avukatlarımız, bu adresi internet tarayıcılarına girerek Avukat Portala giriş yapabilirler.

Avukat Portal, Meslektaşlarımıza 4 farklı giriş imkânı sağlamaktadır. Bunlar e-imza, m-imza, e-devlet ve Ubap girişleridir. Avukatların portal a girebilmesi için mutlaka e-imza veya mobil imza sahibi olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla burada bahsedilen e-devlet ve Ubap üzerinden girişlerde yine e-imza veya mobil imza ile gerekmektedir.

Portal’a giriş yaparak tüm gün saat 23:45 ‘e kadar dava ve icra takibi (e-takip) açılabilmektedir. 23:45 ila 00:30 arası hesap devirleri yapılmakta ve valör değişmektedir.

Yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan açık ve kapalı dava ve hukuk d. iş dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilmektedir. Dava dosyalarından suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak (mazeret, cevap, vekalet vs.) gönderebilmekte, safahat bilgilerini ulaşabilmekte, duruşma günlerini sorgulayabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte, Baro kartına ya da Vakıfbank hesabına para yatırarakonline harç, masraf ve vekalet pulu ödemeleri yapılabilmektedir.

Ayrıca dava bilgilerinden anında bilgi almak için SMS sistemine üye olunabilmektedir.

Meslektaşlarımız, icra müdürlüğünde taraf oldukları dosyadaki borçlunun mernis adreslerini öğrenip, Takbis ve SGK entegrasyonları ile borçluüzerindeki araç ve taşınmazları sorgulayabilmektedir.


Avukat Portala Giriş Aşamaları

Avukat Portal Ekranına www.adalet.gov.tr adresinden avukat portal linkini tıklayarak veya avukat.uyap.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


Avukat Portal'ın Faydaları

Portal aracılığıyla avukatlara, internet üzerinden online yargı hizmeti sunulmaktadır. Buna göre avukatlar bu bilgi sitemi sayesinde dosyalarındaki gelişmelerden en kısa zamanda haberdar olmakta, duruşmaya girme dışında adeta tüm işlerini bürolarından yapabilmekte ve dosyalarını bir bütün halinde takip edebilmektedirler. Bunun sonucu olarak avukatların, dosyalarının takibi ve bilgi toplamak için sekreter veya yardımcı çalıştırma, özel program kullanma, sık sık adliyelere gitme gibi ihtiyaçları azaldığından, bunlar için harcadıkları emek, zaman, yol, konaklama, kırtasiye, vb. masraflardan tasarruf sağlamaları mümkün olmaktadır.

Diğer yandan avukatların dosyalarıyla ilgili işlem ve incelemeleri sistem üzerinden yapmaları sonucunda; yargı çalışanları, harcadıkları emek ve zamandan tasarruf sağlamakta, bu işler için harcadıkları emek ve mesailerini asıl işlerine ayırabilmekte, adliyelerdeki kalabalık bir nebze de olsa azalmakta, yargı çalışanları için daha sakin ve daha huzurlu bir çalışma ortamı oluşmaktadır. Avukat Portalı, dosyalarla ilgili olarak UYAP'ta yapılan ve kaydedilen işlemlerle ilgili bilgilere avukatların anında erişimini sağladığından şeffaflık ve denetim işlevi de görmektedir.


UYAP Avukat Portala Giriş

UYAP Avukat Portal sistemine dört farklı yöntem ile giriş yapabilirsiniz.

Bu girişlerin ortak özelliği E-imza veya Mobil İmza sahibi olarak portalda bulunan E-İmza, M-İmza (Mobil İmza), E-Devlet ve UBAP‘dır.

 

Avukatların UYAP'a Tanıtılması

UYAP SİSTEMİNE KAYIT OLMAK İÇİN İSTANBUL BAROSU'NDA KAYITLI AVUKAT OLMANIZ YETERLİDİR.

İstanbul Barosuna kayıtlı Avukatlarımız UYAP sistemine ruhsat aldıkları gün otomatik olarak tanıtılmaktadır. UYAP kaydınız ile ilgili herhangi bir problem yaşamanız durumunda 0212 251 63 25 nolu telefondan Baro Bilgi İşlem Servisine ulaşabilirsiniz.

Stajyer avukatların UYAP sistemine giriş yetkileri yoktur.

Mahkeme kalemleri ve tevzi bürolarından kontrol ettirdiğinizde UYAP kaydınız çıkmıyorsa, İstanbul Barosu Bilgi İşlem Servisi'ne 0212 251 63 25'den Dahili: 169-174-203-204 telefonla, 0212 251 97 50 nolufaxla ya da uyapyardim@istanbulbarosu.org.tr adresine e-maille Bilgi İşlem Servisi’ne bildirebilirsiniz.


Avukatlar UYAP'ta Tanımlı Adreslerini Nasıl Değiştirebilirler?

Avukatlarımız Baroda yer alan Büro adreslerini internet sitemizde bulunan Baronet üzerinden veya dilekçe yolu ile değiştirdiklerinde, UYAP’taki avukatlık adresi online olarak değiştirilmektedir.

Daha önce adres değişikliğiniz olduysa bilgilerinizi UYAP avukat Portaldan veya mahkeme kalemlerinden göremiyorsanız,adresinizi BARONET’ten ya da baroya dilekçe vererek güncelledikten sonraİstanbul Barosu Bilgi İşlem Servisi'ne 0212 251 63 25'den Dahili: 169-174-203-204 telefonla, 0212 251 97 50 nolu faxla ya da uyapyardim@istanbulbarosu.org.tr adresine e-mail ile Bilgi İşlem Servisi’ne bildirebilirsiniz.


UYAP SMS Bilgi Sistemi Nedir?

Adalet Bakanlığı, mahkeme kararlarının ve diğer adli işlemlerin SMS yoluyla ilgililerin cep telefonlarına gönderilmesi için avea, vodofone, turktelekom ve turkcell’le işbirliği protokolü imzalamıştır. Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) mobil sorgulama ayağını oluşturan UYAP SMS Bilgi Sistemi ile avukatlar ve vatandaşlar dava açılması, icra takibi başlatılması, duruşma tarihi gibi bilgileri adliyeye gitmeden cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla öğrenebilmektedir.

Meslektaşlarımızın internet’in olmadığı veya avukat portala giriş imkanının bulunmadığı veya acil dosya bilgisine ihtiyaç duyulduğu zamanlarda büyük kolaylık sağlamaktadır.

Ayrıca sistem adli ve idari mahkemeler ve icra daireleri gibi birimlerce gerçekleştirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyuruların GSM Operatörleri aracılığıyla avukatlara ve ilgili kişilere SMS yolu ile sunulmasını amaçlamaktadır. Bu sistem sayesinde, adli makamlardaki yetkililer, UYAP ekranları üzerinden ilgililer hakkındaki işlemlerini onayladıkları anda otomatik olarak ilgili kişilere SMS gönderilmektedir.

Sisteme abonelik tckimliknoAbone yazıp 4060’a mesaj atarak veyaavukat portal üzerinden yapılabilir.

SMS gönderim metinlerine http://www.sms.uyap.gov.tr/icerikler.html adresinden ulaşılabilir.

E-İmza


E-İmza Nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda ve bu metinde geçen "elektronik imza" kavramı Sayısal imzayı ifade etmektedir, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır sayısal imzayı işaret etmektedir.


E-İmzanın Özellikleri Nelerdir?

Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır:

  • Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek,
  • Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak,
  • İnkâr Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerininkâredilmesini önlemek.

Meslektaşlarımız Elektronik İmzalarını sadece UYAP sisteminde değil, Özel yazışmalarında, başka e-imza uyumlu uygulamalarda, bankalarda kullanabilirler.


E-İmzanın Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda meslektaşlarımızın e-imzalarını bürolarında çalışan personelleriyle veya 3. kişilerle paylaşmamalarını, eğer zorunluluk hali var ise Mobil İmza satın alıp, ilgili kişilerin giriş çıkış ve atılan imzaların onaylı gerçekleştirilmesi gereğini önemle hatırlatmak istiyoruz.

Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin Güvenli Elektronik İmza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Örneğin kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler elektronik imza ile gerçekleştirilememektedir.


E-İmza Nasıl Temin Edilir?

E-imzanızı aşağıda web adresleri verilen firmalardan temin edebilirsiziniz. Bu e-imzaların hepsi aynı işi görmekte ve fiyatlarından başka birbirlerinden hiçbir farkları bulunmamaktadır.

Mobil İmza


Mobil İmza Nedir?

Cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır.


Mobil İmza nasıl Temin Edilir?

E-imza bir akıllı kartın içinde bulunur. Mobil imza ise cep telefonunuzun sim kartı içine yüklenir. Bu sayede başka bir akıllı kart ve kart okuyucu taşımadan, herhangi bir yazılım kurmadan, bir yere gitmeye gerek olmadan ıslak imza atmış gibi işlem yapabilir, UYAP ve e-devlet uygulamalarında kullanabilirsiniz.

Aşağıda bulunan GSM operatörlerinin sağlandığı mobil imzaları satın alabilir, ve kullanabilirsiniz.


Mobil İmza İle E-İmza Arasındaki Fark Nedir?

Mobil imza, mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imza olarak tanımlanabilir. Mobil elektronik imzanın, elektronik imzadan tek farkı elektronik imza oluşturma aracı olarak mobil bir cihaz içerisine konulan SIM kartın kullanılmasıdır.

Elektronik imzaya ilişkin mevzuat mobil elektronik imzayı da kapsadığı için mobil elektronik imza da elektronik ortamda güvenli elektronik imzanın sağladığı hukuksal geçerliliği sağlar.

Mobil imza ayrıca Portal’a girişlerde ve evrak imzalamada kullanım kolaylığı sağlamaktadır. İmzalama için herhangi bir yazılımı bilgisayara kurmaya ihtiyaç olmadan işlem yapılabilmektedir. Bu sayede mobil cihazlardan tabletlerden Uyap Avukat portalına giriş yapılabilmektedir.


Birden Çok E-İmza Veya Mobil İmza Satın Alınabilir Mi?

Evet alınabilir, istediğiniz kadar e-imza veya mobil imza satın alabilirsiniz fakat UYAP üzerinden sadece 1 oturum açıldığından diğer imzalarınız işlevsiz kalacaktır.

Gerekli Programlar


Portal İçin Gerekli Programlar

Uyap Avukat Portal’a giriş yapmak veya hazırladığınız evrağı imzalamak için bilgisayarınızda aşağıda bulunan programların kurulu olması gerekmektedir.

E-imza sağlayıcılarının Destek ve Sürücü Siteleri