Hukuksal Gerçeklikler Bağlamında Anayasa Değişikliği 1. Oturum

  • 17.1.2017 tarihinde yayınlandı

    Paneli İstanbul Barosu Önceki Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal yönetti. Panelin 1. bölümünün konuşmacıları Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu ve Doç. Dr. Şule Özsoy oldu.

İlgili Videolar