Hukuksal Gerçeklikler Bağlamında Anayasa Değişikliği 2. Oturum

  • 17.1.2017 tarihinde yayınlandı

    Panelin ikinci oturumunu Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu yönetti. Panelin 2. bölümünde Prof. Dr. Oktay Uygun ve Yrd. Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik konuşmacı olarak sunumlarını yaptılar.

İlgili Videolar