Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli 3. Bölüm

  • 12.4.2016 tarihinde yayınlandı

    İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonunca düzenlenen “Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panel,16 Ocak 2016 Cumartesi günü Saat 10.00’da İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonunda yapıldı.

İlgili Videolar