Uluslararası Yatırım Tahkiminde Güncel Sorunlar ve Tartışmalar 1. Oturum

  • 12.5.2022 tarihinde yayınlandı

    İstanbul Barosu İstanbul Tahkim Merkezi’nin, İstanbul Gedik Üniversitesi ve İstanbul Tahkim Derneği ile birlikte düzenlediği “ Uluslararası Yatırım Tahkiminde Güncel Sorunlar ve Tartışmalar” konulu panel, 12 Mayıs 2022 Perşembe saat: 14.00-18.00’de Baromuz Konferans Salonunda yapıldı. The panel on "Current Problems and Discussions in International Investment Arbitration", organised by the Istanbul Arbitration Centre of the Istanbul Bar Association in cooperation with Istanbul Gedik University and Istanbul Arbitration Association, was held on Thursday, 12 May 2022 at 14.00-18.00 at the Conference Hall of our Bar Association

İlgili Videolar