İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 1. Bölüm

  • 1.8.2018 tarihinde yayınlandı

    İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu ve Galatasaray Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığınca düzenlenen ve geleneksel hale gelen ‘İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu Sempozyumun 23.sü, 01 ve 02 Haziran 2018 Cuma ve Cumartesi günleri Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Salonunda gerçekleştirildi.

İlgili Videolar