Tüketici Hukukunda Vekalet İlişkileri 1. Bölüm

  • 12.3.2018 tarihinde yayınlandı

    İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezince düzenlenen ‘Tüketici Hukukunda Vekâlet İlişkileri’ konulu panel 26 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 13.00da Baromuz konferans salonunda yapıldı.

İlgili Videolar