Avukatların Vergilendirilmesinde Güncel Sorunlar Paneli 1. Bölüm

 • 28.2.2018 tarihinde yayınlandı

  İstanbul Barosu İdare ve Vergi Hukuku Komisayonunca düzenlenen ‘Vergi Usul Kanununun Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Avukatların Vergilendirilmelerinde Güncel Sorunlar’ konulu panel, 23 Ocak 2018 Salı günü saat 13.30’da İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonunda yapıldı.

  Açılışta konuşan İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Kaya, bizde köklü bir geçmişi bulunan defter beyan sisteminin Maliye Bakanlığınca 2017 Kasım ayı ortalarında değiştirildiğini söyledi.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununda defterlerle, belgelerle ilgili hükümlerin hala yürürlükte bulunduğunu belirten Kaya, bu hükümler bir başka kanunla kaldırılmış değilken, bunlar devam ederken elektronik sisteme geçtik denilmesinin, sorun yaşandığında da bunun alt yapı eksikliğine bağlanmasının doğru olmadığını belirtti. Mehmet Kaya, “Bana göre idare çok aceleci davrandı ve uygulamanın öteleneceğini de sanmıyorum” dedi.

  Mehmet Kaya konuşmasının ikinci bölümünde defter beyan sisteminin ayrıntıları üzerinde durdu.

  Panelin ilk oturumunu İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Kaya yönetti.

  Bu oturumda konuşan Dr. İnci Solak Akman ‘Anayasal İlkeler Karşısında Vergi İdaresinin Düzenleme Yapma Yetkisi’, Prof. Dr. Nihal Saban, ‘Vergi Usul Kanunu Mükerrer 257. Madde”, Prof. Dr. Mustafa Akkaya, ‘Vergi İdaresinin Yetki ve Sınırları’ konulu sunumlar yaptılar.

  Soru ve cevap bölümünden sonra ikinci oturuma geçildi. Oturumu İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Dr. Nevin Yurtman yönetti.

  Bu oturumda konuşan İstanbul 4 Nolu Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Güler, ‘İdari Davalarda Dilekçe Red ve Dava Red Sebepleri’, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığını Temsilen Vergi Dairesi Müdürü Selçuk Gürbüz, ‘Avukatların Vergilendirilmesinde Güncel Konular ve Defter Beyan Sistemi’, İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Başkan Vekili Av. Arb. Dilet Yumrutaş ‘Arabuluculuk Faaliyetinin Vergilendirilmesi’ konulu bildiriler sundular.

  Soru cevap bölümünün ardından panele sona erdi.

İlgili Videolar