NEWS
  • Modified Date : 30.10.2008 19:42
  • Created Date : 30.10.2008 19:25
  • Activity Date : 30.10.2008

Türk Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku

            Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku adlı derleme eser baro yayınlarımız arasından çıktı. Baro Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Fatih S. Mahmutoğlu’nun proje yöneticisi olduğu kitap özel ciltli olarak basıldı ve 492 sayfadan oluşuyor. Kitapta yer alan konu başlıkları ve yazarlar şu şekilde sıralanıyor:

            <ı>İdari İşlemle Suç Ve Ceza Konulup Konulamayacağı İle Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi Bağlamında Kanunilik İlkesi  Uygar Günerbüyük

·         Etkin Pişmanlık Abdullah Köşşekoğlu

<ı>Tarihsel Gelişimi İle Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye  Yelda Koçak

<ı>Göçmen Kaçakçılığı Ve  İnsan Ticareti  Sibel Yılmaz

<ı>Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Yeni Ceza Hukuku Mevzuatı Çerçevesinde Özel Hayatın Gizliliği Ve Korunması  İrem Yazıcıoğlu

<ı>Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Organize Suçlara İlişkin Düzenlemeler  Erkan Sarıtaş

<ı>Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Gümrük Mevzuatı  Dilara Şahin

<ı>5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Kaçakçılık Fiileri Ve Bu Fiillerin 1918 İle 4926 Sayılı Kanunlarındaki Madde Karşılığı  Lerzan Gümüşalan

<ı>Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Bilişim Suçları  Aysun Dalkılıç

<ı>Askeri Ceza Yargılamasında Müdafiin Hukuksal Konumu  Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu Av. Uygar Çöltekin

<ı>5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunun Değerlendirilmesi  Gülşah Bostancı<ı>  

<ı>Adli Kontrol  Barkın Asal

<ı>Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma Kurumu  Kemal Bahriyeli

<ı>Müdafiin Yasaklılık Halleri  Osman Gazi Ünal

Kitap baromuzdan edinilebilir.

PRINT
Loading...