Baromuz Levhasına Yazılmadan Ruhsat Başvurusunda Bulunanlar İçin İstenen Evraklar

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ;

 

  1. Tarafınızdan talep edilen belgelere ek olarak; Resmi Gazete’de 11 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun değişik 16. maddesi uyarınca “herhangi bir işte sigortalı çalışmanın ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapmanın avukatlık stajına engel olmayacağı” şeklindeki düzenleme ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik” sonrası çalışan/çalışmaya başlayan Baro levhasına yazılmadan usulde ruhsat almak isteyen SGK’lı stajyerlerin çalıştığı yerden temin etmesi gereken yazı için mutlaka Türkiye Barolar Birliği’nin 2022/49 sayılı (https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/duyuru-202249-82836) duyurusunu incelemesi ve bu yönde belge/belgeler sunması gerekmektedir.

 

  1. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapan ve göreve dönen stajyerler içinBaşvuru sonrasında”; Baro tarafından yazışma yapılarak görev yaptığınız süre içindeki sicil özetinizin gönderilmesi, görev tanımı, ücretsiz izin/işe başlama-ayrılma/erken dönüş yapıldıysa mesai saatlerinin/çalışmasının TBB’nin 2022/49 sayılı duyurusuna uygun süreçte tamamlanıp tamamlanmadığı kurum tarafından yanıtlanması gerekmektedir.

 

  1.  Ayrıca yine “Baro tarafından” Ankara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları ve görevde bulunduğunuz ilin Cumhuriyet Başsavcılığı ile de yazışma yapılarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensupluğu iddiası ile ceza soruşturması yapılıp yapılmadığının ve Ohal KHK’ları kapsamında görevinize son verilip verilmediğinin bildirilmesi istenilmektedir. 

 

Başvuru durumuna göre; İstem dilekçesinde bilgisi paylaşılan beş avukattan belirttiğiniz biri,  Avukatlık Kanunu’nun 19. Md gereği adayın avukatlık için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşıp uğraşılmadığını araştırarak bir rapor düzenlemek üzere, görevlendirilir ve yazılı cevabın Avukat tarafından Baromuza ulaştırılması beklenir.

 

Başvurunuz ilgili tüm cevaplar, Baromuza ulaştıktan sonra Baro Yönetimi için gündeme alınacak olup  verilecek karar sonrasında onay için Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na başvurunuz gönderilecektir.

 

Bilgi: Avukatlıkla birleşmeyen bir işte çalışanların avukatlık ruhsatname talepleri hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 30/01/2014 tarih 2010/2022 Esas ve 2014/223 sayılı kararı ve bu karar üzerine Türkiye Barolar Birliği'nin 02/07/2014 tarih ve 2014/63 ve 08/04/2016 tarih ve 2016/24 sayılı duyurusu ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 04/04/2016 gün ve 92358809-152.01/2094 sayılı görüşü ve önerilerini inceleyebilirsiniz.

 

EKSİK BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

 

 

İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMALAR

1- 9.163.,66.-TL. Harç bedeli

Herhangi bir Vergi Dairesine 9069 vergi kodu ile yatırılacak.(Makbuz asılları başvuru sırasında teslim edilmek zorundadır)

2- 300.00.-TL. Ruhsatname bedeli

Halk Bankası Ankara-Yenişehir TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ hesabı (Alıcı adı T.BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI). IBAN NO TR59 0001 2009 2120 0016 0000 75. e-dekont çıktısı kabul edilir.

3- 3.295,48.-TL. Aidat Duhuliye ve Matbua vs. Bedel

Vakıfbank İstanbul Adalet Sarayı Hesabı (Alıcı adı İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI). IBAN NO:TR17 0001 5001 5800 7300 7886 38. e-dekont çıktısı kabul edilir.

4- 1401,90.-TL. Damga Vergisi

Herhangi bir Vergi Dairesine 9047 vergi kodu ile yatırılacak.(Makbuz asılları başvuru sırasında teslim edilmek zorundadır)

5- İstem Dilekçesi

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

6- Beyan Dilekçesi 1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

7- Sabıka Kaydı

1 adet arşiv kayıtlı istenmektedir. Lütfen aldığınız belgede nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. E-devletten alınan sabıka kaydı kabul EDİLMEMEKTEDİR. Adliye ya da Kaymakamlıklardan alınabilir.

ÖNEMLİ: Nüfus bilgilerinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

8- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

1 adet istenmektedir. Aile bilgileri ve geçmiş olayları içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da e-devletten alınabilir.

9- Sgk Dökümü 1 adet istenmektedir. Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait başvuru yaptığınız tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. Herhangi bir sgk müdürlüğünden veya https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama linkinden alınabilir.

Kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydınız varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.

10- Nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet istenmektedir. Ehliyet kabul EDİLMEMEKTEDİR.
Türk vatandaşlığından çıkıp mavi karta sahip olanlardan 1 adet noter onaylı suret aslı istenmektedir.

11- İkametgah veya Yerleşim Yeri Belgesi

1 adet istenmektedir. Yerleşim yeri belgesi e-devletten alınabilir.
Sadece İstanbul ikametgâhı kabul edilmektedir.

12- Sağlık Raporu

1 adet istenmektedir. 

Resmi tabipliklerin herhangi birinden alınacak doktor raporu.

Not: Staj dönemi boyunca SGK’lı çalışanlar için; Avukat yanı staj bitim tarihi üzerinden 5 ay geçmeyen stajyerlerden istenmemektedir.
 

13- Staj Bitim Raporu

1 adet istenmektedir. Sadece Baromuzda staj yapanlar stajyerler için istenmekte olup Staj yaptığınız avukat tarafından, staj süresinin sonunda kesin olarak staj bitim tarihinizi de belirten 1. ve 2. üç aylık raporu.

Ruhsat Başvurunuzdan önce verdiyseniz tekrar istenmemektedir.

14- Staj Eğitim Sertifika fotokopisi 1 adet istenmektedir. Sadece Baromuzda staj yapanlar stajyerler için istenmekte olup, staj Eğitim Merkezinden bir adet fotoğraf ile alınacaktır.
Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.

(Bilgi için Staj Eğitim Merkezi İrtibat  0 212 393 07 04)
15- Mezuniyet Belgesi

Staj dönemi boyunca SGK’lı çalışanlar için; 
Staj döneminizde Üniversite’den (Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları ya da Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından isim-soyisim ve ünvanı yazılarak okunaklı bir şekilde onaylanmış) ya da Noter’den onaylı aşağıda yer alan belgelerden biri sunulduysa ruhsat başvurusunda tekrar istenmemektedir.

a) Süresiz, Geçici Mezuniyet Belgesi Örneği (Aslı kabul edilmemektedir.)
b) Diploma Örneği (Aslı kabul edilmemektedir.)

- E-devlet mezun belgesi kabul edilmemektedir.

- Kapatılan üniversitelerin sadece Noterden onaylanmış diploma örneği kabul edilmektedir. 

- KKTC Üniversitelerinden herhangi birine yatay geçiş ile kayıt yapmış olan mezunların ruhsat başvurusu için YÖK tarafından temin edilen “Anlaşmaya Uygunluk” belgesini ayrıca sunması gerekmektedir.

(Bilgi için; https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru)
16- 6x9 cm ebadında vesikalık fotoğraf 3 adet avukat cübbeli, özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli, erkekler için kravatlı olarak çekilmesi istenen fotoğraf.​
 

Son Güncellenme Tarihi: 09.01.2024

Yükleniyor...