Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat

Baromuz Levhasına Yazılmadan Ruhsat Başvurusunda Bulunanlar İçin İstenen Evraklar

Usulüne göre avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlıkla birleşmeyen bir işte çalışanların avukatlık ruhsatname talepleri

Konu hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 30/01/2014 tarih 2010/2022 Esas ve 2014/223 sayılı kararı ve bu karar üzerine Türkiye Barolar Birliği'nin 02.07.2014 tarih ve 2014/63 ve 08/04/2016 tarih ve 2016/24 sayılı duyurusu ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 04/04/2016 gün ve 92358809-152.01/2094 sayılı görüşü ve önerilerini inceleyebilirsiniz.

LÜTFEN OKUYUNUZ

İstenen belgelere ek olarak çalıştığınız kurumdan, Baro tarafından yazışma yapılarak görev yaptığınız süre içindeki sicil özetiniz istenmekte olup, ayrıca Ohal nedeniyle Ankara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları ve görevde bulunduğunuz ilin Cumhuriyet Başsavcılığı ile de Baro tarafından yazışma yapılarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensupluğu iddiası ile ceza soruşturması yapılıp yapılmadığının ve Ohal KHK’ları kapsamında görevinize son verilip verilmediğinin bildirilmesi istenilmektedir. Başvurunuz ilgili belge cevapları Baromuza ulaştıktan sonra Baro yönetimi için gündeme alınacak olup, sonrasında onay için TBB ve Adalet Bakanlığına gönderilecektir.

EKSİK BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR!
 

İstanbul Barosu Yardımlaşma Sandığına üye olmak isteyenler Muhasebe Servisine 2019 yılı için 523.00.- TL ödeyerek üye olabilirler.

 

İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMALAR

1- 949.50.-TL. Harç bedeli

Beyoğlu Vergi Dairesine 9069 vergi kodu ile yatırılacak.

2- 300.00.-TL. Ruhsatname bedeli

Halk Bankası Ankara-Yenişehir TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ hesabı. IBAN NO TR59 0001 2009 2120 0016 0000 75. e-dekont çıktısı kabul edilir.

3- 683.24.-TL. Aidat Duhuliye ve Matbua vs. Bedel

Vakıfbank İstanbul Adalet Sarayı İSTANBUL BAROSU Hesabı. IBAN NO:TR17 0001 5001 5800 7300 7886 38. e-dekont çıktısı kabul edilir.

4- 149.60.-TL. Damga Vergisi

Herhangi bir Vergi Dairesine 9047 vergi kodu ile yatırılacak.

5- İstem Dilekçesi

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

6- Beyan Dilekçesi 1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

7- Sabıka Kaydı

1 adet arşiv kayıtlı istenmektedir. Lütfen aldığınız belgede nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. e-devletten alınan sabıka kaydı kabul EDİLMEMEKTEDİR. Adliye ya da Kaymakamlıklardan alınabilir.
Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

8- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

1 adet istenmektedir. Aile bilgilerini içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da e-devletten alınabilir.

9- Sgk Dökümü 1 adet istenmektedir. Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait tescil kaydı tespiti ile alınacak olan kayıt durumunuzu gösterir belge. Herhangi bir sgk müdürlüğünden veya https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu linkinden alınabilir.
Kurumların herhangi birinde mevcut olan kaydınız için hizmet dökümü alınması gerekmektedir.  
Sorgulamada çıkan bilginin ekran görüntüsünü klavyedeki Ctrl+P tuşuna basarak çıktı alabilirsiniz. Alınan belgelerde isim-soyisim ve tarih yazmaması durumunda ise “BU BİLGİ TARAFIMA AİTTİR” yazmanız, ayrıca isim-soyisim-tarih ve imza atmanız gerekmektedir.

10- Nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet istenmektedir. Ehliyet kabul EDİLMEMEKTEDİR.
Türk vatandaşlığından çıkıp mavi karta sahip olanlardan 1 adet noter onaylı suret aslı istenmektedir.

11- İkametgah veya Yerleşim Yeri Belgesi

1 adet istenmektedir. Yerleşim yeri belgesi e-devletten alınabilir.
Sadece İstanbul ikametgahı kabul edilmektedir.  

12- Sağlık Raporu

1 adet istenmektedir. Avukatlık yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair resmi tabipliklerin herhangi birinden alınacak doktor raporu.

13- Staj Bitim Raporu

1 adet istenmektedir. Baromuzda ücretsiz izinle staj yapanlar için istenmekte olup, yanında staj görülen avukat tarafından, staj süresinin sonunda kesin olarak staj bitim tarihini ve adayın mesleki ilgisi ile ahlaki durumunu da kapsayan 2.üç aylık raporu.
Ruhsat Başvurunuzdan önce verdiyseniz tekrar istenmemektedir.

14- Staj Eğitim Sertifika fotokopisi 1 adet istenmektedir. Baromuzda ücretsiz izinle staj yapanlar için istenmekte olup, staj Eğitim Merkezinden bir adet fotoğraf ile alınacaktır.
Biometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.
(Bilgi için Staj Eğitim Merkezi İrtibat  0 212 393 07 04)
15- Mezuniyet Belgesi Ücretsiz izinle staj yapanlar için istenmekte olup, Mezuniyet belgeniz Fakülteden onaylı olarak alınmış ise; Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları yada Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından  isim-soyisim ve ünvanı yazılarak okunaklı bir şekilde onaylanmış olması gerekmektedir. Bu şekilde değil ise lütfen Noterden onaylatınız. Ayrıca belgeniz süreli olarak verilmiş geçici mezuniyet belgesi ise ya da ilgili makama olarak düzenlenmiş ise fakülte ya da noter onayı  ruhsat onayında Bakanlık tarafından kabul  edilmemektedir.  Bakanlık  aşamasında talep edildiği durumda dosyanıza noter onaylı sunmanız gerekmektedir. Ayrıca kapatılan üniversitelerin sadece noterden onaylanmış diploması kabul edilmektedir.
16- 6x9 cm ebadında vesikalık fotoğraf 3 adet avukat cübbeli, özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli, erkekler için kravatlı olarak çekilmesi istenen fotoğraf.​
 

Son Güncellenme Tarihi: 14.01.2019

Yükleniyor...