Hakimlik Öğretim Üyeliği ve Noterlikten Gelip Baromuza Ruhsat Başvurusunda Bulunanlar İçin İstenen Evraklar

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ;

Tarafınızdan talep edilen belgelere ek olarak; Baro tarafından yazışma yapılarak görev yaptığınız süre içindeki sicil özetiniz istenmekte olupayrıca Ohâl nedeniyle Ankara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları ve görevde bulunduğunuz ilin Cumhuriyet Başsavcılığı ile de yazışma yapılarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensupluğu iddiası ile ceza soruşturması yapılıp yapılmadığının ve Ohal KHK’ları kapsamında görevinize son verilip verilmediğinin bildirilmesi istenilmektedir. 

 

Ayrıca istem dilekçesinde bilgisi paylaşılan beş avukattan belirttiğiniz biri,  Avukatlık Kanunu’nun 19. Md gereği adayın avukatlık için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşıp uğraşılmadığını araştırarak bir rapor düzenlemek üzere, görevlendirilir ve yazılı cevabın Avukat tarafından Baromuza ulaştırılması beklenir.

 

Başvurunuz ilgili tüm cevaplar, Baromuza ulaştıktan sonra Baro Yönetimi için gündeme alınacak olup,  verilecek karar sonrasında onay için Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’na başvurunuz gönderilecektir.

 

EKSİK BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

 

İstanbul Barosu Yardımlaşma Sandığına üye olmak isteyenler ise Muhasebe Servisine 2024 yılı için 757,86- TL. Ödeyerek üye olabilirler. Konu hakkında Baro Muhasebe servisinden bilgi alınabilir.

 

İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMALAR

1- 9.163,66.-TL. Harç bedeli

Herhangi bir Vergi Dairesine 9069 vergi kodu ile yatırılacak.(Makbuz asılları başvuru sırasında teslim edilmek zorundadır)

2- 300.00.-TL. Ruhsatname bedeli

Halk Bankası Ankara-Yenişehir TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ hesabı (Alıcı adı T.BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI). IBAN NO TR59 0001 2009 2120 0016 0000 75. e-dekont çıktısı kabul edilir.

3- 3.295,48.-TL. Aidat Duhuliye ve Sair Bedel

Vakıfbank İstanbul Adalet Sarayı Hesabı (Alıcı adı İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI). IBAN NO:TR17 0001 5001 5800 7300 7886 38. e-dekont çıktısı kabul edilir.

4- 700,95.-TL. Damga Vergisi

Herhangi bir Vergi Dairesine 9047 vergi kodu ile yatırılacak.(Makbuz asılları başvuru sırasında teslim edilmek zorundadır)

5- 200.00.-TL. TBB Kimlik Ücreti.

Halk Bankası Ankara-Yenişehir TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ hesabı (alıcı adı T.BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ). 

Ödeme yaparken açıklama kısmına İstanbul barosu kimlik ücreti yazılması gerekmektedir. 
 
IBAN: TR20 0001 2009 2120 0016 0000 98. e-dekont çıktısı kabul edilir.

6- İstem Dilekçesi

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

7- Beyan Dilekçesi 1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.
8- Takdim Belgesi 1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir. Belgeye fotoğraf yapıştırılarak tarafınızdan belirleyeceğiniz, Baromuza aktif olarak kayıtlı olan 2 avukat tarafından fotoğrafın üzerine gelecek şekilde de olmak kaydıyla imzalatılması gerekmektedir.
İmza atacak avukatlar için 5 yıl kıdem şartı aranmamaktadır.

9- TBB Resmi Kimlik Başvuru Formu

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

10- Sabıka Kaydı

1 adet arşiv kayıtlı istenmektedir. Lütfen aldığınız belgede nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. E-devletten alınan sabıka kaydı kabul EDİLMEMEKTEDİR. Adliye ya da Kaymakamlıklardan alınabilir.
ÖNEMLİ: Nüfus bilgilerinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

11- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

1 adet istenmektedir. Aile bilgileri ve geçmiş olayları içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da e-devletten alınabilir.

12- Nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet istenmektedir. Ehliyet kabul EDİLMEMEKTEDİR.
Türk vatandaşlığından çıkıp mavi karta sahip olanlardan 1 adet noter onaylı suret aslı istenmektedir.

13- İkametgah veya Yerleşim Yeri Belgesi

1 adet istenmektedir. Yerleşim yeri belgesi e-devletten alınabilir.
Sadece İstanbul ikametgahı kabul edilmektedir.  

14- Sağlık Raporu

1 adet istenmektedir. Resmi tabipliklerin herhangi birinden alınacak doktor raporu.

15- Sgk Dökümü 1 adet istenmektedir. Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait başvuru yaptığınız tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. Herhangi bir sgk müdürlüğünden veya https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama linkinden alınabilir.
Kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydınız varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.

16- 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

3 adet avukat cübbeli, özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden  ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli, erkekler için kravatlı olarak çekilmesi istenen  fotoğraf

17-6x9 cm ebadında vesikalık fotoğraf 3 adet avukat cübbeli, özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli, erkekler için kravatlı olarak çekilmesi istenen fotoğraf
 

Son Güncellenme Tarihi: 09.02.2024

Yükleniyor...