Baromuza Staj Başvurusunda Bulunanlar İçin İstenen Belgeler

 


LÜTFEN TÜM AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ!

 

İstanbul Barosu Yardımlaşma Sandığına üye olmak isteyen Stajyer Avukatların, staja başlama tarihinden itibaren bir ay içinde Muhasebe Servisine 1 yıllık avukatlık stajı dönemi için bir defaya mahsus 228,93.-TL. ödeyerek üye olabilirler. Konu hakkında Baro Muhasebe servisinden bilgi alınabilir.

 

STAJ BAŞVURUSU İÇİN BAROMUZA GELDİĞİNİZDE ÖNCELİKLİ OLARAK MERKEZ BİNAMIZIN  YAN TARAFINDA BULUNAN ÇALIŞMA ODASI (CMK BİNASI) NDA EVRAKLARINIZI SIRALAYIP ,ÖN BAŞVURUNUZU TAMAMLADIKTAN  SONRA MERKEZ BİNAMIZIN İKİNCİ KATINDA BULUNAN STAJ BİRİMİNDE İŞLEMLERİNİZİ BAŞLATABİLİRSİNİZ. EKSİK BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.


 

İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMALAR

1- 5x6.5 cm ebadında vesikalık fotoğraf

4 adet özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden  ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli ve cübbesiz olarak çekilmesi istenmektedir.

2- Tahkikat Raporu

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.
Baromuza aktif olarak kayıtlı 1 avukat tarafından imzalanması gerekmektedir.
Raporu imzalayacak avukat için 5 yıl kıdem şartı aranmamaktadır.

3- Takdim ve Askı kağıdı

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.
Belgeye fotoğraf yapıştırılarak tarafınızdan belirleyeceğiniz, Baromuza aktif olarak kayıtlı olan 2 avukat tarafından fotoğrafın üzerine gelecek şekilde de olmak kaydıyla imzalatılması gerekmektedir.İmzalatılmadığı takdirde evrak kabul edilmeyecektir.
İmza atacak avukatlar için 5 yıl kıdem şartı aranmamaktadır.

4- Sağlık Raporu

1 adet istenmektedir. Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair “resmi tabipliklerin (aile sağlık hekimleri, özel veya devlet hastaneleri, sağlık ocakları vb.) herhangi birinden alınacak” sağlık raporu.

Türkiye Barolar Birliğinin konu hakkındaki duyurusu için tıklayınız.

5- İkametgah veya Yerleşim Yeri Belgesi

1 adet istenmektedir. Yerleşim yeri belgesi e-devletten alınabilir. 

Sadece İstanbul ikametgahı kabul edilmektedir.

6- Beyan Dilekçesi 1-2

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

7- İstem Dilekçesi

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

8- Fakülte Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (2 ADET)

2 adet istenmektedir. Mezun olunan Fakülteden aslı gibidir onaylı suretinin veya noterden onaylı suretinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
Belgeniz fakülteden onaylı alınmış ise; Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları yada Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu şekilde değil ise lütfen Noterden onaylatınız.
Belgeniz süreli olarak verilmiş geçici mezuniyet belgesi ya da ilgili makama olarak düzenlenmiş ise ruhsat aşamasında bakanlık tarafından kabul edilmemekte olup, staj döneminiz boyunca mezuniyetinize dair istenen şartlardaki belgenizi dosyanıza sunmanız gerekmektedir.  Ayrıca kapatılan üniversitelerin sadece noterden onaylanmış diploması kabul edilmektedir. 
Yine ayrıca yurt dışındaki üniversite mezunlarının ek olarak diplomasının Türkçe noter onaylı örneği ile Yüksek Öğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi (E-DEVLET ÜZERİNDEN) ve fark ya da eksik derslerin tamamlandığına dair belge sunmaları gerekmektedir.
NOT:
-Yeni mezun olup, henüz diploma ve geçici mezun belgesi alamayanlar (diploma yerine) e-devletten temin edilen belgeden 2  adet getirebilir.İlgili e-devletten alınan belgenin noterden onaylatılmasına gerek yoktur.E-devletten temin edilen belgeden toplam da 3 adet getirilmesi gerekmektedir.

9- ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

1 adet. E-devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sekmesini seçerek, "Sonuçlarım" kategorisinden ilgili evrağa erişebilirsiniz. NOT: ÖSYM sınavında kazanmış olduğunuz okulu gösterir belge istenmektedir.

10- Yüksek Öğretim Mezuniyet Doğrulama Belgesi

1 adet istenmektedir. E-devlet şifresi ile bu linkten alınabilmektedir.

11- Sabıka Kaydı

1 adet arşiv kayıtlı istenmektedir. Lütfen aldığınız belgede nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.
E-devletten alınan sabıka kaydı kabul EDİLMEMEKTEDİR. Adliye ya da Kaymakamlıklardan alınabilir.
Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

12- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (2 ADET)

2 adet istenmektedir.Aile bilgilerini içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da  e-devletten alınabilir.
Türk vatandaşlığından çıkıp mavi Karta sahip olanlardan ayrıca 1 adet noter onaylı mavi kart sureti istenmektedir.

13- 467,20.-TL. Damga Vergisi

Herhangi bir Vergi Dairesine 9047 vergi kodu ile yatırılabilir.

(İnternet üzerinden yatırıldığında e-dekont çıktısı kabul edilir.)

 

14- Sgk dökümü

1 adet istenmektedir. Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait başvuru yaptığınız tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. Herhangi bir sgk müdürlüğünden veya https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama linkinden alınabilir.

15- Türkiye Barolar Birliği’nin 2022/49 sayılı duyurusuna istinaden aktif sigortalı çalışanlardan staj başvurusunda talep edilen yazılar

TBB duyurusu için tıklayınız.

 

Kurum Yazısı 1 adet istenmektedir.

Kişi Beyan Yazısı 1 adet istenmektedir.

 

Not: 4B sigortalısı olan kişiler sadece kişi beyanını imzalamaları yeterlidir.

Türk Soylu Yabancıların Staj Başvurusu hakkında

(Bizzat başvuru gereklidir.)

Türk Soylu Yabancıların staj başvurusunda ek olarak aşağıda yer alan belgeler de istenmektedir.

- Vatandaşı olduğu Devletin Konsolosluğundan, Türk soylu olduğuna dair alınan belgenin noterden tasdik edilmiş sureti
- İkamet tezkeresi fotokopisinin okunaklı ve noterden tasdik edilmiş sureti
- Uyruğunu gösterir belgenin fotokopisi (Pasaport / Fotoğraflı sayfa)
 

Son Güncellenme Tarihi: 09.01.2024

Yükleniyor...