Stajını Tamamlamış Olup Baromuza Ruhsat Başvurusunda Bulunanlar için İstenen EvraklarLÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ.  

Avukat yanı stajını tamamlamış olup ruhsat başvurusunda bulunmayacak ya da farklı bir Baroda ruhsat başvurusunda bulunacak stajyerler uzantıda yer alan evraklar ile birlikte “Staj Bitim Belgesi” başvurusunu yapması gerekmektedir.

 

Stajını başka bir baroda tamamlamış olup staj bitim belgesi alarak baromuza ruhsat başvurusunda bulunanlardan 11. (Staj bitim Av. yanı Raporları) ve 12. (Staj Eğitim Sertifika fotokopisi) Madde de yazılı olan belgeler istenmemektedir. Ayrıca 4.madde yazılı olan Damga Vergisi harcının da yarısını yatırmaları gerekmektedir.
 

Baromuzda Avukat yanı stajını bitirip veya staj bitim belgesi alıp 5 ay sonra ruhsat başvurusunda bulunanlardan ve stajını başka baroda tamamlamış olup yine 5 ay sonra ruhsat başvurusunda bulunanlardan Yeni sağlık raporu ve ikametgâh (Sadece İstanbul ikametgâhı kabul edilmektedir.) istenmektedir.
 

Stajını başka baroda tamamlamış olup 5 ay geçmeden ruhsat başvurusunda bulunanlardan ise ikametgâh (Sadece İstanbul ikametgâhı kabul edilmektedir.) mutlaka istenmektedir.
 

Önemli Bilgi:

 

  1. “Stajı sona erip” Baro levhasına yazılmak üzere ruhsat başvurusunda bulunan SGK’lı stajyerler için; Sigorta girişi, sadece “2611.04-Hukukçu (Genel) Meslek kodu” olarak yapılması/düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca İşyeri onaylı,  ıslak  imzalı “Stajyer Avukat olarak çalışmaya başladığına dair sigorta başlangıç/bitiş tarihlerini belirten yazı” ve E-Devletten alınan barkodlu işe giriş bildirgesi istenmektedir. Sigorta çıkışı  yapıldı  ise  ek olarak E-Devletten alınan barkodlu işten ayrılış bildirgesi sunulması gerekmektedir.
     
  2. Staj süresi boyunca; Resmi Gazete’de 11 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun değişik 16. maddesi uyarınca “herhangi bir işte sigortalı çalışmanın ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapmanın avukatlık stajına engel olmayacağı” şeklindeki düzenleme ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik” sonrası çalışan/çalışmaya başlayan SGK’lı stajyerlerin çalıştığı yerden temin etmesi gereken yazı için mutlaka Türkiye Barolar Birliği’nin 2022/49 sayılı (https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/duyuru-202249-82836) duyurusunu incelemesi ve bu yönde belge/belgeler sunması gerekmektedir.

EKSİK BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
 

İstanbul Barosu Yardımlaşma Sandığına üye olmak isteyenler ise Muhasebe Servisine 2024 yılı için 757,86 - TL. Ödeyerek üye olabilirler. Konu hakkında Baro Muhasebe servisinden bilgi alınabilir.

 


 

İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMALAR

1- 9.163,66.-TL. Harç bedeli

Herhangi bir Vergi Dairesine 9069 vergi kodu ile yatırılacak.(Makbuz asılları başvuru sırasında teslim edilmek zorundadır)

2- 300.00.-TL. Ruhsatname bedeli

Halk Bankası Ankara-Yenişehir TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ hesabı (Alıcı adı T.BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI). IBAN NO TR59 0001 2009 2120 0016 0000 75. e-dekont çıktısı kabul edilir.

3- 2.273,74.-TL. Duhuliye ve Sair Bedel

Vakıfbank İstanbul Adalet Sarayı Hesabı (Alıcı adı İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI). IBAN NO:TR17 0001 5001 5800 7300 7886 38. e-dekont çıktısı kabul edilir.

4- 1401,90.-TL. Damga Vergisi

Herhangi bir Vergi Dairesine 9047 vergi kodu ile yatırılacak.(Makbuz asılları başvuru sırasında teslim edilmek zorundadır)

5- 200.00.-TL. TBB Kimlik Ücreti.

Halk Bankası Ankara-Yenişehir TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ hesabı (alıcı adı T.BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ). 

Ödeme yaparken açıklama kısmına İstanbul barosu kimlik ücreti yazılması gerekmektedir.
  
IBAN NO TR20 0001 2009 2120 0016 0000 98. e-dekont çıktısı kabul edilir.

6- İstem Dilekçesi

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

7- TBB Resmi Kimlik Başvuru Formu

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

8- Nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet istenmektedir. Ehliyet kabul EDİLMEMEKTEDİR.

Türk vatandaşlığından çıkıp mavi karta sahip olanlardan 1 adet noter onaylı suret aslı istenmektedir.

9- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

1 adet istenmektedir. Aile bilgileri ve geçmiş olayları içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da e-devletten alınabilir.

10- Sabıka Kaydı

1 adet arşiv kayıtlı istenmektedir. Lütfen aldığınız belgede nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. e-devletten alınan sabıka kaydı kabul EDİLMEMEKTEDİR. Adliye ya da Kaymakamlıklardan alınabilir.

ÖNEMLİ: Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

 

 

11- Staj Bitim Raporu


1 adet istenmektedir. Staj yaptığınız avukat tarafından, staj süresinin sonunda kesin olarak staj bitim tarihinizi de belirten 1. Ve 2.üç aylık raporu.

Ruhsat Başvurunuzdan önce verdiyseniz tekrar istenmemektedir.

 

12- Staj Eğitim Sertifika fotokopisi

1 adet istenmektedir. Staj Eğitim Merkezinden bir adet vesikalık fotoğraf ile alınacak. Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir. (Şahkulu Mahallesi Galipdede Caddesi Balkon Çıkmazı Sokak No:6 Galata Beyoğlu / İstanbul)

https://www.istanbulbarosu.org.tr/FooterContent.aspx?ID=103&Desc=%C4%B0stanbul-Barosu-Staj-E%C4%9Fitim-Merkezi

(Bilgi için Staj Eğitim Merkezi İrtibat  0 212 393 07 30 )

13- Sgk Dökümü

1 adet istenmektedir. Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait başvuru yaptığınız tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. Herhangi bir sgk müdürlüğünden veya  https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama  linkinden alınabilir.

Kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydınız varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.

14- 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

3 adet avukat cübbeli, özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden  ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli, erkekler için kravatlı olarak çekilmesi istenen  fotoğraf.

15-6x9 cm ebadında vesikalık fotoğraf 3 adet avukat cübbeli, özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli, erkekler için kravatlı olarak çekilmesi istenen fotoğraf

16- Fakülte Diploması(Noterden onaylı sureti veya Fakülteden onaylı sureti) veya
 Geçici mezuniyet belgesi(Noterden onaylı sureti veya Fakülteden onaylı sureti)

- Staj döneminizde Üniversite’den (Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları ya da Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından isim-soyisim ve ünvanı yazılarak okunaklı bir şekilde onaylanmış) ya da Noter’den onaylı aşağıda yer alan belgelerden biri sunulduysa ruhsat başvurusunda tekrar istenmemektedir.

a) Süresiz, Geçici Mezuniyet Belgesi Örneği (Aslı kabul edilmemektedir.)
b) Diploma Örneği (Aslı kabul edilmemektedir.)

- E-devlet mezun belgesi kabul edilmemektedir.

- Kapatılan üniversitelerin sadece Noterden onaylanmış diploma örneği kabul edilmektedir. 

- KKTC Üniversitelerinden herhangi birine yatay geçiş ile kayıt yapmış olan mezunların ruhsat başvurusu için YÖK tarafından temin edilen “Anlaşmaya Uygunluk” belgesini ayrıca sunması gerekmektedir.

(Bilgi için; https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru)
 

Son Güncellenme Tarihi: 06.03.2024

Yükleniyor...