HABERLER
  • Son Güncelleme : 24.04.2014 18:39
  • Haber Giriş : 22.04.2014 16:57
  • Etkinlik : 23.04.2014

İstanbul Barosu 23 Nisan Basın Açıklaması

Milli Mücadelenin meşruiyet kaynağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 93. Yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz.   1. Dünya Savaşı’ nın yenik cephesinde bulunan Osmanlı Devleti,  30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi’ nin ardından dört bir yandan işgale uğrayacaktır.  İşgalciler Mondros Mütarekesinin hükümlerine dayandıklarını ileri sürmektedirler. 

İşgal İstanbul’undaki Mütareke Hükümetleri direniş yerine teslimiyet durumunda işgalin daha az hasarla atlatılabileceğini savunmaktadır. Mücadeleyi seçen Türk halkı ise direniş örgütlerini oluşturmaktadır. 19 Mayıs 1919,  Milli Kurtuluş Mücadelesinin ilk adımı ise, Temmuz 1919 Erzurum, Eylül 1919  Sivas Kongreleri de direnişin örgütlü gücünü ortaya çıkaran en önemli dönemeçlerdir.

Türk halkı; özgür yaşama iradesine saygı duymayan, vatanını işgal, kendisini tutsak etmek isteyen emperyalizme karşı savaşımının meşruiyet temelini bu kongrelerden almaktadır. Bu meşruiyet temeli Kurtuluş’ un önderi, Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa’ nın gücünün de kaynağını oluşturmaktadır.

TBMM’ nin açılışının yapıldığı 23 Nisan 1920 tarihine kadar Milli Mücadelenin merkezi örgütü, Heyeti Temsiliye olacaktır. Milli Kurtuluş’ un yerel örgütlenmelerinin Müdafaa-ı Hukuk adını taşıması, kurtuluş için savaşı göze alan bir milletin milli davasının dayanak noktasını göstermesi açısından çok önemlidir.

23 Nisan 1920 ‘ de çalışmalarına başlayan TBMM yasama organı olmasının yanında, Meclis Hükümeti denen son derece özgün bir yürütme organını da içinden çıkarmaktadır. Anadolu’ nun sivil ve askeri bürokrasisi ve Türk halkı üzerindeki etkisini sürdürmek isteyen İstanbul’ un çabaları boşunadır. İşgalcilere teslimiyetin utancını üzerinde taşıyan Mütareke Hükümetlerinin Anadolu’ yu Ankara aleyhine kışkırtmaları  da sonuç vermeyecektir.

Türk halkının egemenliğinin aracı olan TBMM, yasalar çıkarmakta, yabancı devletler tarafından tanınmakta, uluslar arası anlaşmalar yapmaktadır. Milli Mücadele’ nin kalbi Ankara, hukuken ilan edilmemiş fiili bir devletin ve rejimin başkentidir. İşgalcilere karşı cephede savaşan ordunun adı TBMM Ordusudur.

İşgalcilerin kovulmasından sonra Saltanat’ ın ve Babı Ali’ nin ( İstanbul Hükümeti )TBMM’ yi ve Ankara’ yı devreden çıkarmaya yönelik girişimleri Türk halkından gereken cevabı alacaktır! Egemenliğini saltanat’ ın elinden bir kez  kurtaran halk yeniden tebaa olmayı, kul olmayı asla  kabul etmeyecektir!

Emperyalizme karşı  kendi kurtuluşunun yanında mazlum milletlerin bağımsızlık mücadelesinin de yolunu açan Türk halkı bu gün daha sinsice tuzaklarla karşı karşıyadır. Geçen yüzyıl başındaki yenilginin acısını unutmayan emperyalizm, Türk halkının millet olma bilincini tahrip etmek için olağanüstü çaba göstermektedir. Birlikteliğimizin, yaşama irademizin ve geleceğimizin teminatı olan ulus bilinci büyük saldırı altındadır! Alt kimliklerin ve mezhep kavgalarının arenasına dönüşecek, etnokültür gettolarına hapsolacak bir  Türkiye yaratmak emperyalizmin arzusudur!

İstanbul Barosu, halkımızın egemenliğini ele alışının 94. Yıldönümünde, Atatürk’ ün başı dik, bağımsız Türkiye’ sini yeniden Mütareke umutsuzluğuna sürüklemek isteyenlere karşı  mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini kamuoyuna saygıyla duyurur.

YAZDIR
Yükleniyor...