HABERLER
  • Son Güncelleme : 28.02.2012 16:55
  • Haber Giriş : 27.02.2012 17:09
  • Etkinlik : 26.02.2012

Yaşayan Sağlık Hukuku Iı

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen ‘Yaşayan Sağlık Hukuku’ dizisinin ikinci paneli, 26 Şubat 2012 Pazar günü saat 10.00 – 18.00 arasında Orhan Adli Apaydın Konferans Salonunda yapıldı.

Panelin açılışında konuşan İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, İstanbul Barosunun ciddi ve sözü dinlenir bir hukuk kurumu olarak Merkez ve Komisyonlarıyla yaşamın hemen her alanında çalışmalar yaptığını söyledi. Bu çerçevede Sağlık Hukuku Merkezinin verimli çalışmalar yaptığını anlatan Özbek, bu çalışmaların kitap haline getirileceğini ve daha geniş kitleye ulaşılacağını bildirdi.

26 Şubat’ta yapılan panelin acılı bir yıldönümüne rastladığını hatırlatan Özbek, Ermenilerin 20 yıl önce bu tarihte Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ’da Hocalı Katliamını gerçekleştirdiklerini, bir gecede 613 Azeri’yi öldürdüklerini, 700 Azeri’yi de yaraladıklarını ve Karabağ’ı işgal ettiklerini kaydetti. O tarihte ermeni çetelerini yöneten kişinin bugün Ermenistan Cumhurbaşkanı olduğunu belirten Özbek, AGİT-MİNSK Grubunun 20 yıldır işgali kaldıramadığını ve sorunun çözümünde bir ilerleme kaydedemediğini anlattı.

Daha sonra panele geçildi. Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av. Halide Savaş’ın yönettiği panelin sabah oturumunda Av. Nazan Altundere, sonuçlanmış iki dava dosyası hakkında bilgi verdi. Bu oturumda Konuşan Av. Dr. Erdem İlker Mutlu da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin bazı temel hak ve özgürlükleri belirlediğini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ise, taraf ülkelerce sözleşme hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlediğini söyledi. Mutlu, AİHM’de sonuçlanmış bazı önemli dava dosyaları hakkında bilgi sundu.

Sabah oturumunda konuşan Yüksek Sağlık Şurası Üyesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Işık, Yüksek Sağlık Şurası’nın yapısı, organları ve kara alma yöntemini anlattı. Şura’da mahkemeden gelen sorunların karara bağlandığını belirten Işık ayrıca, aydınlanmış onam, malpraktis ve komplikasyon konularında ayrıntılı bilgi verdi.

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkanı Uz. Dr. Sadi Çağdır, sağlık hukuku davalarında Adli Tıp Kurumu’nun rolü, Kurumun yapısı, organları, karar alma süreçleri ve mesleki kusur kavramı hakkında bilgi verdi.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda İstanbul Tabip Odası Hukuk Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu, sağlık hukukuna ilişkin dava dosyaları hakkında adli yargı, idari yargı ve Anayasa Mahkemesi kararlarından örnekler sundu.  

Bu oturumda konuşan Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Şube Müdürü Mehmet Kaymakçı, Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen hasta haklarına ilişkin çalışmaları, Haydarpaşa Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hukukçu-Dr Nurhan Demirhan da, hastane bünyesinde gerçekleştirilen hasta haklarına ilişkin çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

YAZDIR
Yükleniyor...