HABERLER
  • Son Güncelleme : 28.02.2012 16:55
  • Haber Giriş : 27.02.2012 16:51
  • Etkinlik : 27.02.2012

Avrupalılık Kimliği

İstanbul Barosu Avrupa Birliği Hukuku Komisyonu ile Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonunca ortaklaşa düzenlenen ‘Avrupalılık Kimliği’ konulu panel 25 Şubat 2012 Cumartesi günü saat 14.00 - 18.00 arasında Orhan Adli Apaydın Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Avrupa Birliği Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcısı

Av. Betül Gürsoy, Avrupalılık kimliğine veri oluşturabilecek bazı ipuçları verdi.

İlk oturumu yöneten Avrupa Birliği Hukuku Komisyonu Eş Başkanı Av. Lütfü Ertuğrul Yeşilaltay, Avrupa Coğrafyası hakkında konuştu. Toplantının ilk konuşmacısı Maltepe Üniversitesi Felsefe Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Çötüksöken, Avrupalılığın felsefenin bir numaralı sorunu olduğunu ve Avrupalılığın bu coğrafyada en çok tartışılan bir konu haline geldiğini söyledi. Avrupa’yı ‘evrenin doğduğu yer’ olarak niteleyen Çötüksöken, ortak paydada insanın bulunduğunu ve bireyin her şeyin çıkış noktası olarak kabul edildiğini bildirdi.

Galatasaray Üniversitesi Devletler Umumi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Öktem, Avrupalılık konusunu din-toplum ilişkileri açısından değerlendirdi ve Ortaçağ’da İslam ve Arap uygarlığının Avrupa’yı derinden etkilediğini söyledi.

Avrupa Birliği Hukuku Komisyonu Eş Başkanı Av. Cem Murat Sofuoğlu, Avrupa’yı coğrafi sınırlarla belirlemenin mümkün olmadığını söyledi. Avrupalılığı bir değerler bütünü olarak niteleyen Sofuoğlu, Avrupalılığın temel referanslarının doğudan geldiğini, tarih içinde gelişen Avrupalılığın Yunan Felsefesi, Roma Hukuku ve Hıristiyanlık temeline dayandırılabileceğini anlattı.

Hacettepe Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Av. Dr. Erdem İlker Mutlu ise Avrupalılığın kültürel bir mesele olduğunu söyledi. Mutlu, genel akılla objektif ahlakın yaratılması ve bunun üretim ilişkilerine yansıtılmasının bir ülkeyi ileriye götüreceğini, Avrupa’nın gelişmesinde ve Avrupalılık kültürünün oluşmasında bu özelliğin önem kazandığını bildirdi.

Toplantının ikinci oturumu Avrupa Birliği Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av. Barış Gülçur yönetiminde devam etti. Bu oturumda konuşan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rona Aybay, Avrupa’nın ortak mirası olan kültürel mal varlığını savunmanın zor hale geldiğini söyledi. Avrupa Konseyi’nin kimyasının Rusya’nın katılımıyla tamamen değiştiğini, Konsey ülkelerinde 40 değişik dil konuşulduğunu, alfabe çeşitliliğinin bulunduğunu belirten Aybay, “Neo-liberalizmin büyüsüne kapılan Avrupalılar sosyal devleti sırtlarından atmaya çalışıyorlar. Avrupalı acıklı bir haldedir. Artık büyük devlet adamı, siyasetçi yetiştiremiyorlar. Rönesans’ı yapan da Avrupa, soykırımı yapan da Avrupa’dır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde sömürgeciliğin izlerine rastlamak mümkündür” dedi.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ, Avrupa kültürü ile bizimki arasından teorik olarak büyük bir uyuşmazlık bulunmadığını, Avrupalılığın anlaşılması için konunun nesnel yönden ele alınması gerektiğini, Avrupa kültürünün içinde kaçınılmaz olarak doğunun etkisinin bulunduğunu bildirdi.

İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu Başkanı Av. Sahir Bafra, bazı filozofların Avrupa entegrasyonu hakkındaki sözlerini nakletti. Haçlı Seferlerinden Avrupa Birliği Standartlarına kadar geniş bir yelpazeyi ele alan, kentsel dönüşümlerin, zenginleşmenin ve pek çok keşif ve icadın vatanının Avrupa olduğunu kaydeden Bafra, oysa bugün Avrupa’nın yaşlandığını, köhnediğini, yorulduğunu ve yenidünyanın ‘hasta adam’ı olduğunu sözlerine ekledi.

İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi Başkanı Av. Metin Uracin de Avrupalılığı felsefi boyutuyla ele aldı. Avrupalılık felsefesinin kaynaklarının M.Ö. beş bin yıl öncesine kadar gittiğini belirten Uracin, Avrupalılık üzerine derin felsefi analizler yaptı ve diyalektiğin önemini vurguladı.

YAZDIR
Yükleniyor...