HABERLER
  • Son Güncelleme : 10.11.2009 11:13
  • Haber Giriş : 09.11.2009 17:17
  • Etkinlik : 09.11.2009

Ttk Tasarısı İle Deniz Ticaret Hukukuna Getirilen Değişiklikler Bir Panelde Değerlendirildi

İstanbul Barosu Denizcilik ve Deniz Hukuku Komisyonu ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ortaklaşa düzenledikleri panelde “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Deniz Ticaret Hukukuna Getirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi” ele alındı.

Panel, 7 Kasım 2009 Cumartesi günü saat 10.00 – 17.00 arasında Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar Salonu’nda yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Başkanı Av. Muammer Aydın, Ticaret Kanunumuzun diğer hükümleri gibi deniz ticaretine ilişkin hükümlerin de zamanla eskidiğini ve ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğini, bunun yanı sıra gelişen ve değişime uğrayan uluslararası ticaretin de yeni bir Ticaret Kanunu hazırlanmasını zorunlu kıldığını söyledi.

Tasarıda yapılan değişikliklerde Avrupa Birliğinin önemli bir faktör olarak karşımıza çıktığına değinen Aydın, “Avrupa Birliği Hukuku, özellikle ticaret şirketleri, sermaye piyasası ve ticari işletme alanlarında ve deniz, kara ve hava taşımacılığı ile sigorta konularında kendisini hissettirebilecek düzeye ulaşmıştır” dedi.

"Türk Ticaret Kanunu Tasarısı"nın beş yıl süren bir hazırlıktan sonra ilk kez 28.02.2005 tarihinde kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunulduğunu belirten Muammer Aydın, o tarihten bu yana tasarının geçirdiği aşamaları anlattı ve Tasarı ile getirilen önemli değişikliklere vurgu yaptı.

AB'ye uyum yasaları çerçevesinde çıkarılan Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun uygulamalarında ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çeken İstanbul Barosu Başkanı Aydın, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Ticaret Kanunu Tasarısı hakkında da bu endişelerin tekrar gündeme geldiği görülmektedir. Nitekim tasarının henüz yasalaşmadan bir takım değişikliklere uğramış olması bu kaygıları artırmaktadır. Bu nedenle, önceki yasalaşma süreçlerinde yaşananlardan ders alınarak, ülkemiz deniz ticaret sektörünün gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak bir Ticaret Kanununun yürürlüğe konulabilmesi için İstanbul Barosu olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim”.

Sabah oturumunu Prof. Dr. Rayegan Kender yönetti. Oturumun ilk bildirisini ise Prof. Dr. Samim Ünan sundu. Ünan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Donatanın sorumluluğu ve deniz sigortaları üzerinde durdu. Prof. Ünan, Donatanın sorumluluğunu ele alırken gemi üzerindeki mülkiyet, geminin suda kullanılması, menfaat sağlama amacı, yük ve yolcu zararları, fiili taşıyanın sorumluluğu ve çevre zararları konusunda tasarıda göze çarpan eksiklikleri dile getirdi.

Prof. Ünan, Türk Ticaret Kanunun Tasarısında deniz sigortalarına hiç yer verilmediğini, bunun yanlış bir tercih olduğunu, sigortaya ilişkin bazı temel ilkelere yer verilmemesinin sakıncalar ve riskler yaratacağını vurguladı.

Türk Ticaret Kanunun Tasarısında Taşıyanın sorumluluğu üzerinde duran Doç. Dr. Emine Yazıcıoğlu, bu konuda Rotterdam ve Lahey Kuralları’na tam uyulmadığının görüldüğünü, ayrıca Tasarıda tercüme ve Türkçe hatalarının bulunduğunu ve yanlış çeviriden kaynaklanan kurallara katılmanın mümkün olmadığını söyledi.

İstanbul Barosu Denizcilik ve Deniz Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Dr. Hacı Kara da Tasarıda çok eski kelimelerin yer aldığını ve bazı kavramların da yanlış kullanıldığını söyledi. Kara ayrıca, bayrak çekme, aykırı davranıldığında uygulanacak hükümler, müsadere, gemi sicili, bağlama kütüğü, gemi tasdiknamesi ve ayni haklar üzerinde durdu.

Öğleden sonraki oturumu İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk Demirbulak yönetti.

İkinci oturumun ilk bildirisini Prof. Dr. M. Fehmi Ülgener sundu. Ülgener, konuşmasında Türk Ticaret Kanunu Tasarısında deniz ticaret sözleşmeleri ve denizcilik sektörü ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

İstanbul Barosu Denizcilik ve Deniz Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. İlyas Kamiloğlu kaptanın sorumluluğuna ilişkin bilgi verirken, Doç. Dr. Pınar Akan da York Anwers Kuralları açısından Tasarıda deniz kazalarına ilişkin hükümler üzerinde ayrıntılı değerlendirmeler yaptı.

Panelde soru ve yanıt bölümünün tamamlanmasından sonra İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk Demirbulak, panelin konuşmacılarına İstanbul Barosu Başkanlığının birer Teşekkür Belgesi’ni verdi. 

YAZDIR
Yükleniyor...