HABERLER
  • Son Güncelleme : 18.06.2009 20:31
  • Haber Giriş : 18.06.2009 20:00
  • Etkinlik : 17.07.2009

Türk Vergi Hukukunda İnceleme, Arama Ve Vergi Suç Ve Cezaları

İstanbul Barosu Vergi ve İdare Hukuku Merkezince “Türk Vergi Hukukunda İnceleme,

Arama ve Vergi Suç ve Cezaları” konulu bir panel düzenlendi. Vergi Hukukunda Güncel Konular dizisinin üçüncüsü olan panel, 17 Haziran 2009 Çarşamba günü saat 14.00 – 18.30 arasında Orhan Apaydın Konferans Salonunda yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Başkanı Av. Muammer Aydın, vergi konusunda devletin,  gücünü,  sadece cezalandırma yönünde kullanmaması gerektiğini söyledi.

Aydın, “Maliyenin vergi deyince olaya sadece Gelir Vergisi açısından baktığını, herkesin az ya da çok gelir elde ettiği bu ülkede, bordro mahkûmu değilseniz herkes kendi vermek istediği kadar vergi veriyor. Bunun nedeni, bana göre bunun suçlusu gerçeklere dayalı olmadan yapılan yasal düzenlemelerdir” dedi. 

Vergi mükellefi olarak avukatların da bir takım sorunları bulunduğunu, bazı masraflarını gider olarak beyan edemediklerini, beyan ettikleri zaman da maliyenin haklarında inceleme başlattığını belirten Muammer Aydın, kazancı belirtmeden gider beyanı yapmanın doğru olmadığını, ama kazançla birlikte yapılan gider beyanının da makul miktarının da Maliyece kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

İstanbul Barosuna üye 24 bin avukat bulunduğunu bunlardan 12 bininin gençlerden oluştuğunu kaydeden Başkan Aydın, bu meslektaşların 6–7 bininin sadece CMK ve Adli Yardım görevlendirmelerinden aldıkları ücretle geçindiklerini, kimi zaman bu ücretlerini de zamanında alamadıklarını, bunun dışında bir o kadar da meslektaşın bir avukatla birlikte çalışarak Türkiye koşullarına göre çok düşük ücret aldıklarını ifade etti. Geriye kalan 12 bin avukatın vergi mükellefi olduğunu, bunların içinde %10’unun para kazanabildiğini, geri kalanının ise mesleğinde dik durmanın, mesleğini ifa etmenin koşullarını ancak oluşturabildiklerinin altını çizdi.  

Türkiye’de gelir vergisi beyanlarının çok düşük olduğunun bilindiğini vurgulayan Muammer Aydın, “Bence vergi konusunu gerçek tabanına oturtmak, gerçeklere uygun hale getirmekte büyük yarar var.  Kuralların sadece cezalandırıcı yönde değil vergiyi tabana yayıcı ve herkesin ödeme gücüne göre düzenleyici olarak getirilmesinde zorunluluk vardır. Devletin gücü sadece cezalandırma yönünde kullanılmamalı” dedi.

Aydın, bu arada CMK görevlendirmelerde yaşanan vergi sorunu hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi.

Başkanın açılış konuşmasından sonra panele geçildi.

Paneli, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Saban yönetti.

Panelde önce uygulamacılar söz aldı. Maliye Bakanlığı Gelirler Baş Kontrolörü Dr. Şeref Demir, Türkiye’de vergi sisteminin vatandaşın beyan esasına dayandığını, idarenin beyan esasına göre vergiyi tarh ettiğini, tahakkuk ve tahsil aşamalarına geçildiğini söyledi. Verginin mevzuata uygunluk denetiminin de idarece yapıldığını belirten Demir, mevzuata uygunluk görülmezse inceleme başlatıldığını, kusur görülürse de ceza yaptırımlına gidildiğini bildirdi.

Baş Hesap Uzmanı Zihni Kartal ise aramalı vergi incelemesi hakkında bilgi verdi. Kartal, bu sistemin kişi güvenliği, haberleşme, konut dokunulmazlığı ve ticari itibar şüphesi açısından mükellefe kısıtlamalar getirdiğini için bu önleme nadir olarak başvurulduğunu söyledi. Kartal, bu tür kısıtlamalara bilgi ve belgelerin inceleme elemanına ulaşmadan ortadan kaldırılması riskini yok etmek amacıyla başvurulduğunu anlattı.

İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Yavuz Öztürk de, vergi davalarında mahkemelerde karşılaşılan güçlükleri anlattı. Öztürk, davaların hangi mahkemede, nerede, nasıl açılması gerektiği, suç tarihinin belirlenmesinin önemi, tebligatların yasaya uygun yapılması, davalarda zaman aşımı, vergi suçlarında ceza indirimi, cezanın ertelenmesi, ceza seçenekleri ve etkin pişmanlıktan yararlana gibi konularda ayrıntılı açıklamalar yaptı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Kaşıkçı ise vergi incelemelerinin iş yerinde yapılması gerektiğini, Yargıtay’ın iş yerinde yapılmayan vergi incelemesini hukuka aykırı bulduğunu, hukuka aykırı elde edilen bulguların ise delil sayılamayacağını söyledi. Aramalı incelemelerde “gecikmezlik” ve “oranlılık” ilkelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kaşıkçı, yargıç kararı olmadan “el koyma” işleminin yapılamayacağını hatırlatan Kaşıkçı, vergi kabahatleri ve suçları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Soru ve cevap bölümünden sonra İstanbul Barosu Başkanı Av. Muammer Aydın, panel yöneticisi ve konuşmacılarına birer Teşekkür Belgesi verdi.

YAZDIR
Yükleniyor...