HABERLER
  • Son Güncelleme : 17.06.2009 16:49
  • Haber Giriş : 16.06.2009 18:46
  • Etkinlik : 16.06.2009

Duruşmalardaki Aksamalar İçin Adalet Bakanlığından Önlem Alınması İstendi

İstanbul Barosu Başkanı Av. Muammer Aydın, mahkemelerde duruşma saatlerinin makulü aşacak şekilde gecikmesinin avukatların büyük yakınmalarına neden olması ve bugüne kadar yapılan uyarıların Bakanlıkça dikkate alınmaması üzerine Adalet Bakanlığına bir yazı daha yazarak gerekli önlemin alınmasını istedi.

Başkan Aydın’ın 16 Haziran 2009 tarih ve 27004 Gündem sayılı yazısı şöyle:

Adalet Bakanlığı'na /Ankara

Konu   : a) 17.02.2008 gün ve 50425 sayılı yazımız.

  b) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2009 gün ve 9894 sayılı yazısı.

              c) 04.06.2009 gün ve 26209 sayılı yazımız.

İlgi (a) sayılı yazımız ile mahkemelerin belirledikleri duruşma saatlerini makulü aşacak şekilde geciktirdikleri, bu sorunun çözümüne yönelik mevcut personel eksikliğinin giderilmesi, bir günde toplam görülebilecek tüm dosyalara ilişkin duruşma zamanının aynı saate verilmemesi, günlük görülebilecek kadar dosyaların duruşmalarının yapılması gibi gerekli tedbir ve kalıcı çözümün üretilmesi için gerekli yardım ve uyarıların yapılması istenilmişti.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) sayılı yazısı ile, Genel Müdürlüğün görev alanına giren ceza mahkemeleri ile ilgili yakınmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmeliklerin değiştirilmesi sırasında dikkate alınacağı, talebin ilgilisi nedeni ile de Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğüne değerlendirilmek üzere gönderildiği bildirilmiştir.

Yakınmaların artarak devam ettiğinde, ilgi (c) sayılı yazımız ile Bakanlığınıza bildirilerek söz konusu yasal değişikliklerin öncelikle ele alınması istenilmiştir.

Her geçen gün yakınmalar artarak devam etmektedir. Ekte bir örneği sunulan duruşma tutanağı ve duruşma listesinden de görüleceği üzere, Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 01.06.2009 tarihinde görülmekte olan duruşmalar, ortalama 1,5–2 saat zaman sürecinde gecikmeli olarak alınmıştır. Bu ve buna benzer ve daha uzun saatler sonrasında görülen duruşmalara sıkça rastlanmaktadır.

Konunun aciliyeti ve önemi dikkate alınarak; yasal düzenleme yapılması, personel alımı yahut uygulayıcıların konu ile ilgili hassasiyet göstermeleri hususunda uyarılmaları tedbirlerinin öncelikle ele alınmasını dilerim.

Saygılarımla.

Av. Muammer AYDIN 

İstanbul Barosu Başkanı

EKİ: Kadıköy 2. Asliye Ticaret

Mahkemesi'nin 01.06.2009 tarihli

duruşma listesi ve duruşma tutanakları

YAZDIR
Yükleniyor...