HABERLER
  • Son Güncelleme : 06.12.2023 12:52
  • Haber Giriş : 14.11.2023 21:15
  • Etkinlik : 09.12.2023

Yargılama Etiği

Yargıda Kalite Sempozyum serisi,  yargılama sistemimizin hem ilkesel anlamda, hem de yapısal olarak iyileştirilmesi çerçevesinde, kalite prensiplerinin farklı hukuk disiplinleri ölçeğinde hayat bulması için düzenlendi. Önceliği felsefi altyapısına vermek gerekirdi biz de etik konusuyla başladık. Sempozyum serimiz, felsefi tartışmadan öte uygulamaya dönük olacak; yargıda kaliteyi sağlamanın, evrensel ilke ve prensiplerin uygulamaya sokulması ve uluslar arası deneyimlerden beslenmekle olacağı öngörüsünde bir somutlaştırma çabasıyla yürüyecektir. Oturumlarda da yargının tüm unsurlarına yer vermeye çalışan bir denge yürütmeye çalışacağız. Yani avukat/baro, hakim/savcı, üniversite gibi farklı açılardan bakan unsurlar konuğumuz olacak. Ayrıca teorik çerçeve ile uygulama arasındaki denge ve uluslar arası uygulamalar ile Türkiye yargı pratiği mukayesesi de başka bir kriterimiz olacak.

YAZDIR
Yükleniyor...