HABERLER
  • Son Güncelleme : 21.07.2023 17:12
  • Haber Giriş : 21.07.2023 15:26
  • Etkinlik : 21.07.2023

Avukatın Görevini Yapmasını Engellemek Suçtur, Savunmanın Sesini Kısamazsınız

20 Temmuz 2023 tarihinde yapılan gözaltılar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gözaltında bulunan meslektaşlarımızın durumu ve gözaltında bulunan kişilerin müdafiliğini üstelenecek olan meslektaşlarımızın durumunu gözlemlemek ve müdahale etmek adına İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi (AHM) olarak gidilmiştir. Gözaltına bulunan meslektaşlarımızın durumu kontrol edilmiş ve Avukatlık mesleğinin icrasının engellenmesi hususu ile meslektaşlarımıza karşı yapılan şiddet eylemleri tutanak altına alınmıştır.

Söz konusu durum kapsamında 20 Temmuz 2023 tarihinde gözaltına alınan kişilere avukatlık hizmeti vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan Avukatlara Polisler tarafından yapılan engellemeleri tutanak altına almak üzere yanlarına giden İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Merkezi üyesi Avukatlar da dahil olmak üzere, Emniyette bulunan tüm avukatlara uygulanan şiddeti reddettiğimizi deklare ediyoruz.

Yargının kurucu unsuru savunmanın temsilcisi olan ve kamu hizmeti gören avukatlara yönelik uygulanan şiddet demokratik hukuk devletini kabul etmeyen ve polis devleti hayali kuranların otoriter anlayışlarının bir yansımasıdır.

Bilinmelidir ki bu ülkede hukuk devletinden polis devletine geçilmesine ilk olarak avukatlar izin vermeyecektir.

Bizlere avukata yönelik şiddeti kanıksatamayacaksınız, demokrasiden ve hukuk devletinden yana olan Avukatların sesini bastıramayacaksınız.

Avukata şiddetin önlenmesinde sadece Yürütme değil Yargı da sorumluluk almak zorundadır.

Gözaltındakilere Avukatlık hizmeti vermek üzere Emniyet binası içinde bulunan avukatlara uygulan şiddetten sadece İçişleri Bakanlığı değil Adalet Bakanlığı da sorumludur. Zira artık bu aşamada Polisler adli kolluk konumundadır.

Adli kolluk görevlisi olan polislerin avukatlara yönelik şiddeti hukuk devleti değil polis devleti görüntüsüne yol açmaktadır.

Aynı sözleri tekrar tekrar söylemekten bıkmayacağız.

Avukat, ancak avukatlık mesleğine ve hukuka saygılı bir devlette ve toplumda mesleğini gereği gibi ifa edebilir.

Yaşam hakkına, vücut bütünlüğüne, kişiliğine ve mesleki kimliğine yönelik saldırılara karşı sürekli savunma halinde olan avukatların bu kuşatmadan kurtuluşu ancak mesleki dayanışma ile mümkün olacaktır.

Meslektaşlarımıza şiddet uygulama talimatı verenlerin ve bu suça ortak olan polislerin meslekten ihraç edilmelerini istiyoruz. Yaşanan hadiseye dair suç duyurusunda bulunacağımızı deklare ediyoruz.

Meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, şiddetin Avukatları görevlerini yapmaktan geri durdurmayacağını ve şiddete teslim olmayacağımızı kamuoyuna duyururuz.

İSTANBUL BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

YAZDIR
Yükleniyor...