HABERLER
  • Son Güncelleme : 04.02.2023 00:20
  • Haber Giriş : 02.02.2023 15:39
  • Etkinlik : 02.02.2023

Atatürk İlkelerinin Anayasaya Girişinin 86. Yıldönümü

1924 Anayasası’nın 5 Şubat 1937 tarihli ve 3115 sayılı Kanunla kabul edilen ikinci maddesinin ilk cümlesi şöyledir:

Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılâpçıdır.”

Atatürk ilkeleri ifadesiyle söylenenTürkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel nitelikleri Anayasal düzenleme ile belirlenmiştir.

Bu önemli gün, “Laikliğin Anayasaya Girişi ” olarak da anılmaktadır.

Laik devlette kanunların dinî esaslara göre düzenlenmemesi nedeniyle farklı din grupları için farklı kanunların uygulanması (çok hukukluluk) ve yabancılar için de farklı hukukların uygulanması (adlî kapitülasyon) zorunluluğu kalkmakta, ülkenin hukuk birliği ve ulusun yasama-yürütme-yargı egemenliği sağlanmaktadır.

Laiklik, çok hukukluluğu ortadan kaldıran, hukuk birliğini sağlayan, din ve ırk ayrımı yapılmaksızın bütün vatandaşlara kanun önünde eşitlik getiren, her türlü grup-aile-kişi-yabancı ayrıcalıklarını kaldıran, din duygularının istismar edilmesini yasaklayan, din ve vicdan özgürlüğü getiren, toplumun dinî-etnik gruplara ayrıştırılmasını önleyen hukuk düzenidir.

Atatürk ilkeleri, ulusal ve üniter Cumhuriyetimizin toprak, halk ve egemenlik unsurlarını ayakta tutan temellerdir.

Atatürk ilkelerinin Anayasaya girişinin 86. yıldönümünde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

İstanbul Barosu Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi

 


 

YAZDIR
Yükleniyor...