HABERLER
  • Son Güncelleme : 23.01.2023 20:11
  • Haber Giriş : 24.01.2023 09:39
  • Etkinlik : 24.01.2023

Tehlikedeki Avukatlar Günü 24 Ocak 2023

AFGANİSTAN’DA KADINLARIN AVUKATLIK YAPMA HAKKI İADE EDİLMELİ ve AVUKATLARIN CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALIDIR

Taliban hükümetinin 15 Ağustos 2021'de Afganistan’da iktidara gelmesinden bu yana avukatlar hedef alınıyor. Her yıl bir ülke avukatlarına ithaf edilen “24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü” bu nedenle 2023 yılı için Afganistan’daki avukatlara ithaf edildi. Özellikle kadın avukatların Afganistan’da mesleklerini icra etmelerinin yasaklanması ve erkeklerin Taliban Adalet Bakanlığı'nın kontrolü altında yeni bir ruhsat almak zorunda bırakılması Afganistan’da avukatlık mesleğinin özgürce icra edilmesini engelliyor. Ülkeden kaçmak veya saklanmak zorunda kalan birçok avukat da dahil olmak üzere Afganistan avukatların hayatı tehlike altında.

“Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne ilişkin Temel Prensipler” e göre;

-Avukatlar görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle veya müvekkillerinin davalarıyla özdeşleştirilemez.

-Hükümetler avukatların mesleki faaliyetlerini hiçbir baskı, engelleme, taciz veya uygunsuz müdahale olmaksızın yerine getirebilmelerini sağlamak ile yükümlüdür.

-Avukatların görevlerini yerine getirmeleri sonucunda güvenliklerinin tehdit altında olduğu durumlarda avukatların yetkililer tarafından gerekenlerin yapılarak korunması gerekmektedir.

-Avukatlık ruhsatında cinsiyet, etnik köken, din ve "siyasi veya diğer görüşler" gibi kriterlere dayalı ayrımcılık yapılamaz.

-Hükümetler kendi topraklarında yaşayan herkesin avukata erişimini sağlanmak durumundadır.

Birleşmiş Milletler üyesi olan Afganistan Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkelerin tamamına uymak zorundadır.

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Afganistan makamlarını, cinsiyet temelinde ruhsatlandırma konusunda ayrımcılığı yasaklayan BM Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler'in 10. İlkesi uyarınca kadınların Afganistan'da avukatlık yapma hakkını iade etmeye ve Afgan avukatların hayatlarını korumaya ve güvenliklerini, emniyetlerini ve özgürlüklerini güvence altına alacak tedbirleri kabul etmeye ve uygulamaya çağırmaktadır.

İSTANBUL BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

 

YAZDIR
Yükleniyor...