HABERLER
  • Son Güncelleme : 28.11.2022 10:20
  • Haber Giriş : 01.12.2022 13:25
  • Etkinlik : 04.11.2022

TBB Duyuru 2022/81

Konu: Yargıtay İçtihadları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında.

Yargıtay İçtihadları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun, ifa zamanı gelmemiş (vadesi gelmemiş, muaccel olmayan, müeccel) bir alacak için açılmış davada, mahkemece ifa zamanın henüz gelmediği gerekçesiyle davanın usulden reddine ilişkin oybirliği ile aldığı  04.11.2022 tarihli 32003 sayılı karar Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunar, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı için tıklayınız.

YAZDIR
Yükleniyor...