HABERLER
  • Son Güncelleme : 01.06.2022 15:49
  • Haber Giriş : 02.06.2022 13:51
  • Etkinlik : 02.06.2022

Cumhurbaşkanı’nın Yurttaşlara Yönelik Hakaret ve Ayrımcılık İçeren Sözleri Kabul Edilemez

Anayasa’nın “Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri“ başlıklı 104. Maddesinde :

“Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder.” denilerek Cumhurbaşkanı’nın milletin birliğini temsil ettiği vurgulanmıştır.

 Ne yazık ki; T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi anmasının 9. yılında millete hitaben “sürtük, çürük” gibi hakaret ve ayrımcılık içeren sözler sarf etmiştir.        

Gezi parkının imara açılmaması, yeşilin ve ağaçların korunması için mücadele veren tüm yurttaşlara yönelik hakaret ve ayrımcılık içeren bu sözlerin milletin tamamının temsilcisi olan Cumhurbaşkanı tarafından söylenilmiş olması son derece esef vericidir.

Konuşmasında Gezi’ye katılanların “camide bira içtiklerini ve camiyi kirlettiklerini” beyan eden Cumhurbaşkanı, bahsettiği camiin bizzat müezzininin “ ben din görevlisiyim, olmayanı söyleyemem, camide içki içilmedi” şeklindeki açıklamasını da yok saymıştır.

Anayasa’nın 103. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı yemin metninde: "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasa’ya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim."

belirtildiği üzere milletin huzur ve refahı ve herkesin insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmasını kendisine ülkü edineceğine ve üzerine aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getireceğine ant içen Cumhurbaşkanı’nın tekrar etmekten hicap duyduğumuz onur kırıcı bu sözleri nedeniyle ivedilikle özür dilemesini bekliyoruz.

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ

 

YAZDIR
Yükleniyor...