HABERLER
  • Son Güncelleme : 12.03.2022 15:00
  • Haber Giriş : 16.03.2022 19:31
  • Etkinlik : 09.03.2022

Genç Avukatlara Menti Eğitimi Verildi

İstanbul Barosu Kalite Koordinasyon Kurulu’nun, 05-06 Mart 2022 tarihinde başlatılan “Mentor (Yönder) Avukat Projesi” kapsamında, avukatlara verilen mentorluk eğitiminin ardından ikinci adım olarak 09 Mart tarihinde, meslekte bir yılını dolduran genç avukatlara ‘menti’ eğitimi verildi.

Bu projeyle, mesleğe yeni başlayan ve sorunlarını tek başına çözmek zorunda kalan genç avukatlar ile deneyimli avukatlar arasında bir köprü kurularak, İstanbul Barosu WEB sistemi içinde üye avukatların birbirleri ile iletişimleri ve meslekî ilerleme konusunda deneyimli avukatların yönderlik yapmaları sağlanacak.

Meslektaşlar arasındaki iletişimi ve dayanışmayı hedefleyen Mentorluk, “deneyimli ve alanında uzman olan kişilerin (mentorların) daha az deneyimli olan kişilere (mentilere) karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri ve başarılı olmaları için rehberlik etmesi, bilgi paylaşması, yönlendirmesi ve gerekli fırsatları sunması ile şekillenen süreç” şeklinde tanımlanabilir.

MBA - Yönetici Koçu, Mentor, Eğitmen ve EMCC - Senior Practitioner” unvanlarına sahip Nuray TAMER ‘in yönetiminde İstanbul Barosu merkez binasının 6. katında mentiler ile yaptığımız bu ilk eğitim çalışmasında katılımcı meslektaşlara sorulan “Bu programdan ne ile çıkıyorsunuz?” sorusuna gelen değerli yanıtlardan kısmı aşağıda paylaşılmıştır: “ Yalnız olmadığımızı hissettim. Baronun elinin bana dokunduğunu hissettim. Rehberim olacağı ve destek alacağım için kendimi iyi hissediyorum. Gelişim anlamında bir şans. Gelecek için ve meslekî gelişim için oldukça faydalı.         Meslekte ne kadar farklı sorunlar olduğunu duydum ve fark ettim. Daha planlı olacağım. Meslekî dayanışma için iyi bir başlangıç. İstanbul Barosu’na aidiyet duygum oluştu. Beklentilerimden fazlasını buldum.”

Mentorluk uygulamalarının meslekî gelişime ve ilerlemeye muhtemel katkıları ile mentilerden gelen yukarıdaki geri bildirimler göz önüne alındığında İstanbul Barosu’nda mentor sayısının yeni eğitimlerle artırılmasının yanı sıra menti eğitimlerinin de çevrimiçi (on-line) yapılarak daha çok meslektaşa ulaşılabilmesi oldukça fayda sağlayacaktır.

Kalite Koordinasyon Kurulu olarak, bir tarafta mesleğe yeni başlayan avukatlar ve diğer tarafta deneyimli avukatlar olmak üzere, meslektaşlarımızı çevrimiçi platformda (ve taraflar dilerlerse yüz yüze) buluşturarak meslekî gelişme ve ilerlemelerine destek olmanın, meslektaşlar arası iletişim ve dayanışmanın hukuk hizmetinde kaliteyi artıracağı inancında olduğumuzu, bu yönde daha çok katkı üretmeye hazır olduğumuzu paylaşmak isteriz.

 

YAZDIR
Yükleniyor...