HABERLER
  • Son Güncelleme : 21.02.2022 11:48
  • Haber Giriş : 17.02.2022 19:28
  • Etkinlik : 18.02.2022

Çocuk İstismarı Önlenebilir

Neredeyse her gün yeni bir çocuk istismarı vakası ile karşılaşılmaktadır. Çocukların istismara uğraması ertesinde "kamuoyu duyarlılığı" maalesef tekrarlayan mağduriyetleri ortadan kaldırmamaktadır. Mağduriyetlerde nihai olarak Anayasa, ulusal ve uluslararası yasalardaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği görülmektedir.

Anayasamızda " Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.", Avrupa Sosyal Şartı’nda " Çocuklar ve gençler, uğrayacakları bedensel ve manevi tehlikelere karşı özel korunma hakkına sahiptir.", Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde "Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar" şeklindeki düzenlemeleri taşımaktadır. Ulusal ve uluslararası tüm düzenlemelere rağmen neredeyse her gün çocuk istismar vakası ile karşılaşmaktayız.

Bu konuların tartışılması ve çözüme dönük öneriler, bireysel sorumlulukların yanında devletin sorumluluğunda olup, çocuklara zarar gelmeksizin gereken önleme ve koruma yükümlülüğü üzerinden tartışılmayı zorunlu kılmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan vahim olaylar bu sorumluluğu açıkça göstermektedir. Devletin, psikolojik problemleri olan bir annenin tedavi altında doğum yaptığında hem anneye hem bebeğe zarar gelmesini önlemek, gerekli tüm tedbirleri almak, devlet korumasındaki çocukların gizlilik kararları ile koruyucu ve destekleyici tedbirleri uygulamak, şiddet uygulayanın takibini ve kontrolün yapmak yükümlülüğündedir.

Çocuk istismarına dair mağduriyetlerin ortadan kalkması tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerini yerine getirmesini şart koşmaktadır. Ancak öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütünlüklü bir çocuk politikası belirlemesi ve bunu uygulanabilir hale getirmesi gerekmektedir. Taahhüt edilen sorumluluklar yalnızca kağıt üzerinde kalmamalı, uygulamaya geçmelidir.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi

YAZDIR
Yükleniyor...