HABERLER
  • Son Güncelleme : 06.12.2021 10:03
  • Haber Giriş : 30.11.2021 13:01
  • Etkinlik : 30.11.2021

Avukatlık Kanununda da Değişiklik Yapan 5. Yargı Paketi Resmi Gazete'de Yayımlandı

15.7.2020 öncesi istinafta kesinleşen, avukatların görev suçlarına da Yargıtay yolu açan 7372 Sayılı Kanun Resmî Gazetede yayımlandı.

Kanunun yayım tarihi olan 30.11.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bu kapsamda olan avukatların temyiz yoluna başvurmaları gerekir.


30 Kasım 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31675

KANUN

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


Kanun No. 7343

Kabul Tarihi: 24/11/2021

MADDE 15 – 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 24 – 59 uncu maddenin beşinci fıkrası, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek koşuluyla avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince 15/7/2020 tarihinden önce verilmiş kesin nitelikteki kararları hakkında da uygulanır. Bu maddenin uygulandığı hâlde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesi uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususu, hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirilir.”

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun için tıklayınız.
 

YAZDIR
Yükleniyor...