HABERLER
  • Son Güncelleme : 16.11.2021 08:48
  • Haber Giriş : 12.11.2021 20:12
  • Etkinlik : 12.11.2021

Hak Teslimi İçin Yapılan Sınav, Haksızlığın Tesciline Dönüşmüştür

24 Kasım 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Arabuluculuk Sınavını takip eden süreçte, bu sınav ile ilgili olarak yaşanan gelişmeler, Bakanlığın adı ile bağdaşmayacak bir dizi olumsuzluğu doğurmuştur.

Yönetmelik gereğince “hak kazandıran” ve kota olarak ifade edilen puanı aşan bir rakamı, ihtiyacının sayısına göre ayarlayan Bakanlık, bu nedenle Baromuzun da aralarında bulunduğu kişi ve kuruluşların açtığı davalara muhatap olmuş, belirlemedeki bu haksızlık yetmezmiş gibi sınavda sorulan sorulardan üçünün yanlış olduğunun da Mahkemece saptanması üzerine, belirlediği yeni katsayıdan doğan ihtilafların da yolunu açmıştır. Bu bağlamda yapılan hesaplamalar sonucunda da  kazananların tespitinde yanlışlıklar yapılmış, “kazanılmış hak” adı altında haksızlık yaratılmıştır. Öylesine açık bir haksızlık sözkonusudur ki, bugün itibariyle daha fazla puan alanın kazanamadığı, daha az alanın 2 yıldır arabuluculuk yaptığı gerçekliği doğmuştur.

Tümüyle idarenin kendi kusurundan kaynaklanan bu işlemlerine karşın, halen yaptığı/yapmadığı açıklamalarla bu kusuru kabullenmeksizin düzenleme yapmakta ısrar etmesi anlaşılabilir değildir.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, “hak teslim etmek üzere” yaptığı sınavı, “haksızlığın tescili” noktasına kadar taşıyabilmiştir. Yargıya intikal edecek ihtilafların azaltılması iddiasının müessesesi konumundaki arabuluculuğu, yaptığı sınav ile binlerce davaya konu edebilmesi son derece anlamlıdır.

2 yıldır yaşanan mağduriyetlerin yeni davaların açılmasından önce uzlaşma ile çözümlenmesi, sağduyunun gereğidir.   2020 yılında yapılacağı ilan edilen sınavın da yapılmamış olmasından istifade ile çözümü kolaylaştırabilecek müzakere alanlarının bulunması fırsat sayılmalıdır. Mahkeme kararlarının idareyi kusurlu saydığı bir ortamda, “iyi idareden” beklenen davranış biçimi, bu kusurunu izale edebilmesidir.

İstanbul Barosu olarak açtığımız davaların olumlu neticelenmesi bağlamında gösterilmesi gereken azami çabanın uğraşında olacağız. Bu aşamada da gelinen nokta itibariyle, hak arayan ve büyük çoğunluğu avukat olan meslektaşlarımızın bu arayışlarında da onların yanında olacağız.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile sunarız.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

YAZDIR
Yükleniyor...