HABERLER
  • Son Güncelleme : 28.06.2021 11:20
  • Haber Giriş : 03.06.2021 16:09
  • Etkinlik : 03.06.2021

Kamuoyuna ve Meslektaşlarımıza Duyuru

Bilindiği üzere Avukatlık Yasasının 82 ve 84. Maddeleri uyarınca toplanması gereken Genel Kurulumuz için,  03-04/10-11 Ekim 2020 ve 05-06/12-13 Aralık 2020 tarihinde yapılan çağrılar, İlçe Seçim Kurulu kararları pandemi sebep gösterilmek suretiyle iptal edilmiş olup, bu kararlar aleyhine yürütmenin durdurulması istemli olarak açtığımız dava da reddedilmişti.

Bu kez, 05-06/12-13 Haziran 2021 tarihi için yaptığımız başvuru da, 01.06.2021 tarihli Genelge çerçevesinde reddedilmiştir.

Verilen bu kararların hukuksuzluğu ve özellikle de yasaca sevkedilmiş bir hükmün genelgeyle değiştirilmesi suretiyle yapılan işlemlerin sakatlığı bağlamında yaptığımız önceki değerlendirmelerimiz saklıdır.

Yasa gereğince Genel Kurullarımızın ikinci günündeki seçimler “hâkim gözetiminde” yapılmaktadır.  Bu nedenle İlçe Seçim Kurullarının verdiği iptal/erteleme kararları, fiilen Genel Kurullarımızın toplanmasını olanaksız kılmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan kararların paralelinde hüküm oluşturan Seçim Kurullarının bu kararlarının tarafımızca yargıya taşınmasına karşın, sonuç alınamamış olması, son erteleme kararı çerçevesinde Baromuzca da yeni bir karar alınması zorunluluğunu doğurmuştur.

Bu çerçevede alınacak kararlarda gözetilen katılım çerçevesinde, Genel Kurulda yarışacak Başkan Adayı Meslektaşlarımızla birlikte 01.06.2021 tarihinde İstanbul Barosunda toplantı yapılmıştır. Tüm adayların katıldığı toplantıda, yasanın öngördüğü ilan ve askı yükümlülükleri ile ilgili takvim görüşülmüş ve geniş bir mutabakatla, Temmuz ve Ağustos ayları içinde Genel Kurul yapılmasının katılım açısından sakıncaları gözetilerek, Genel Kurulumuzun Ekim ayı içinde toplanmasının Baro Yönetim Kuruluna tavsiye edilmesi değerlendirilmiştir.

03.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla, İstanbul Barosu Genel Kurulu ilk Toplantısının 09-10/10.10.2021 tarihinde, ikinci toplantının da 16-17/10.2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyururuz.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

YAZDIR
Yükleniyor...