HABERLER
  • Son Güncelleme : 12.04.2021 10:09
  • Haber Giriş : 10.04.2021 10:36
  • Etkinlik : 10.04.2021

10 Nisan 1928 Anayasa'da Laiklik İlkesine İlk Adım

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

Basın Açıklaması

LAİKLİK İLKESİ DEMOKRASİNİN ve KADIN HAKLARININ GÜVENCESİ

10 Nisan 1928 tarihinde devletin bütün dinlere eşit mesafede olmasını sağlamak gerekçesiyle, 1924 Anayasasında yer alan “devletin dini İslamdır” ibaresi kaldırılmış ve laik hukuk devleti yolunda ilk adım atılmıştır.

Böylece farklı dinlere mensup olsalar da tüm yurttaşlar, dil, ırk, renk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle olduğu gibi dini inançları açısından da ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olmuşlardır.

Laiklik,  din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören bir ilke olmasının yanında, hukuk birliğinin ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan laiklik ilkesi, kadın haklarının da güvencesidir.

 İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak,

ülkemizde eğitim, yönetim, hukuk alanlarında laikliği zedeleyecek girişimler ve gelişmeler karşısında laikliği her zamandan fazla özenle korumaya ihtiyaç olduğunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz;

Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin, hukuk birliğinin, demokrasinin, kadın erkek eşitliğinin temeli olan laiklik ilkesini korumak için mücadeleye devam diyoruz.

YAZDIR
Yükleniyor...