HABERLER
  • Son Güncelleme : 14.01.2021 14:39
  • Haber Giriş : 11.01.2021 21:28
  • Etkinlik : 11.01.2021

Kamuoyu Duyurusu (WhatsApp)

Bilindiği üzere; geçtiğimiz günlerde anlık mesajlaşma programı WhatsApp tarafından kullanıcılara Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkesi’nin güncelleneceği yönünde bir bilgilendirme yapılmıştır. İlgili bilgilendirmenin kamuoyu gündeminde bir hayli yer alması, kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak kullanıcıları/ilgili kişileri yakından ilgilendirmesi ve bu alanda yeterli bilgiye sahip olmadan paylaşılan bilgilerin toplumda oluşturduğu bilgi kirliliğinin engellenmesi amacıyla İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu’nca bir açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

WhatsApp tarafından kullanıcılara yapılan bildirimde Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkesi’nin güncellendiği belirtilmiştir.

Öncelikle, geçtiğimiz günlerde yapılan değişikliğin, WhatsApp’ın Facebook ve grup şirketlerine yaptığı mevcut veri paylaşımının içeriğiyle ilgili herhangi bir değişiklik yapmadığını belirtmek isteriz. Nitekim 25 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan ve ilgili adresten erişilebilecek olan WhatApp Gizlilik İlkesi’nde şu ifadeler yer almaktadır:

“2014 yılında Facebook'a katıldık. WhatsApp artık Facebook şirketler ailesinin bir üyesi. Gizlilik Politikamız, servislerimizi ve önerilerimizi geliştirmek için birlikte nasıl çalıştığımızı anlatıyor. Örneğin; istenmeyen mesajlarla (spam) uygulamalar arası mücadele etmek, ürün önerileri yapmak, Facebook'taki reklam ve ilgili teklifleri göstermek gibi. WhatsApp'ta paylaştığınız hiçbir şey, mesajlarınız, fotoğraflarınız ve hesap bilginiz dahil olmak üzere Facebook'ta veya herhangi bir diğer uygulamamızda başkalarının görmesi için paylaşılmayacaktır. Ayrıca, bu diğer uygulamalarda yayınladığınız hiçbir bilgi de başkalarının görmesi için WhatsApp'ta paylaşılmayacaktır.”

(https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy/revisions/20160825/?lang=tr)

Görüleceği üzere WhatsApp, 2016 yılından beri çeşitli amaçlarla Facebook ve diğer grup şirketleri ile zaten işbirliği yapmakta ve veri paylaşmaktadır. Bununla birlikte bu paylaşıma kullanıcı tarafından izin verilmemesi durumunda, verilerin Facebook ile paylaşılması mümkün değildi. 2016 tarihinde söz konusu verilerin paylaşımına itiraz etmeyen tüm kullanıcıların verileri hâlihazırda zaten Facebook ve grup şirketleri ile paylaşılmaktadır.

4 Ocak 2021 tarihinde yapılan güncellemede ise Facebook ile veri paylaşımının kapsamı konusunda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Burada önemle belirtmek isteriz ki Facebook ile paylaşılan veriler arasında, kullanıcılar arasındaki iletişim içerikleri (mesajlar, videolar vs.) daha önce olduğu gibi bundan sonra da yoktur. Bu taahhütten öte teknik bir gerçekliktir. Çünkü WhatsApp, kişiler arası yazışmaları/iletişimi uçtan uca şifrelemektedir ve WhatsApp/Facebook veya üçüncü kişilerin bu yazışmalara erişimi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, bu sefer yapılan değişiklik ile WhatsApp, kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için ilgili verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları yönünde bir açıklama yaparak kullanıcılardan bu konuda açık rıza istemektedir.

Ülkemizde yürürlükte bulunan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) açık rıza “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak tanımlanmaktadır. Açık rızanın özgür irade ile verildiğinin kabulü için, hizmetin rıza şartına bağlanmaması gerekmektedir. Aksi durumda verilen rıza KVKK uyarınca geçersizdir. Bu çerçevede Rıza vermeyen kullanıcılara WhatsApp tarafından hizmet verilmeyeceği açıklaması ise hizmetin rıza şartına bağlanmasının tipik bir örneği olup hukukumuza göre geçerliliği tartışma konusudur.

Ülkemiz ve hukuk düzeni en az diğer ülkeler kadar saygı görmeyi hak etmektedir. WhatsApp’in ülkemiz hukukuna ve özellikle de KVKK’ya uygun şekilde hareket etmesi gerektiği açıktır.

Sosyal medyada WhatsApp’in alternatifi olarak kullanılabilecek çeşitli anlık mesajlaşma yazılımlarının önerildiği de görülmektedir. Önerilen diğer anlık mesajlaşma yazılımlarının önerenlerin sübjektif kıstaslara göre belirlenmiş olabilecekleri unutulmadan,   yurtiçinde ve yurtdışındaki 3. kişiler ve kurumlar ile veri paylaşımı yaptıklarını veya yapabileceklerini hatırlatırız. Seçim yapılacaksa önerilen anlık mesajlaşma yazılımlarının gizlilik bildirimlerinin ve varsa aydınlatma metinlerinin, vatandaşlarımız tarafından detaylı bir şekilde incelenerek, kişisel veriler konusunda bilinçli bir tercih yapılması kendi menfaatleri gereğidir.

Son olarak, kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak KVKK ile kurulmuş olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yetkili olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bu konu ile ilgili olarak 12.01.2021 tarihinde bir toplantı yapacağı duyurulmuştur. Gelişmeler için bu konu hakkında yetkili olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarının takip edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla.

İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu

YAZDIR
Yükleniyor...