HABERLER
  • Son Güncelleme : 04.12.2020 14:44
  • Haber Giriş : 05.12.2020 14:06
  • Etkinlik : 05.12.2020

CMK Atamalarında Yaşanan Aksaklıkla İlgili Açıklama

Değerli meslektaşlar; bilindiği gibi tüm çabalara karşın, 15.07.2020 tarihinde “Avukatlık Kanunu”’nda değişiklik yapılarak, kanunun 77. Maddesi  “………………. beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla baro kurulabilir …………………..” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Bu doğrultuda İstanbul 2 No’lu Barosu ikibin avukat sayısına ulaşarak kurulmuştur. 07.11.2020 tarihinde “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Olan Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” nin Müdafi veya Vekillerin Görevlendirilmesi başlıklı 5. Maddesi de değiştirilmiş ve şu şekilde düzenlenmiştir;

………………

 (7) Birden fazla baronun bulunduğu illerde, Avukatlık Kanunu’nun 177. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca oluşturulan bürodan müdafi vey vekil görevlendirilmesi istenir. Büro, hangi baroya kayıtlı olduğuna bakılmaksızın o ildeki tüm avukatlar arasından eşitlik gözetilerek belirlediği müdafi veya vekilin kayıtlı olduğu baro tarafından görevlendirilmesini sağlar.

………………

Baromuz sicilinden kaydını sildirerek İstanbul 2 No’lu Barosu siciline kaydolan avukatlardan 775 tanesi CMK siciline kayıtlı avukattır. Bu avukatlar İstanbul 2 No’lu Barosu’na kaydolmaları sonrası Baromuzun CMK sicilinden de silinmişlerdir. 04.12.2020 tarihi itibariyle, yapılan kanun ve yönetmelik değişikliğinin gereği olarak İstanbul 2 No’lu Barosu avukatları da CMK siciline dahil edilmiştir. Yönetmelik uyarınca, görevlendirmeler o ildeki barolar arasında değil, o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılmaya başlanmıştır. Diğer bir deyişle, hangi baroya kayıtlı olduğuna bakılmaksızın o ildeki tüm CMK siciline kayıtlı avukatlara aynı prensipler dahilinde görevlendirme yapılacaktır.

 Daha önce baromuz siciline kayıtlı olup 2 no’lu baroya geçen avukatlardan CMK siciline kayıt olan avukatların sıfır puanla sisteme dahil oldukları şeklinde şikayetler tarafımıza ulaşmıştır. 2 No’lu baroya geçen CMK siciline kayıtlı avukatlar sisteme sıfır puanla başlatılmamış, İstanbul Barosu’na kayıtlı olduğu dönemde puanı ne ise onunla sisteme dahil olmuşlardır. Yani puanı sıfır olarak görünen 2 No’lu Baro’ya kayıtlı avukatların puanı İstanbul Barosu üyesi oldukları dönemde de sıfırdır. Daha önce listede görünmemelerinin sebebi ise pasif listede bulunup görev almak istememeleridir. Baromuza kayıtlı olduğu dönemde CMK siciline kayıtlı avukatların listesi İstanbul 2 No’lu Barosu tarafından talep edilmiş ve talepleri üzerine bu liste kendilerine gönderilmiştir. Fakat baromuzca İstanbul 2 No’lu Barosu’na gönderilen liste toptan bir şekilde aktif edilmiş ve görev alıp almak istemedikleri sorulmadan bütün avukatlar listeye dahil edilmiştir. Bu avukatların puanlarının sıfır olmasının sebebi ise, 2013 yılında CMK Asistan Sistemi (robot atama) ne geçiş sırasında bütün avukatların puanlarının sıfırlanması ve bu meslektaşların o zamandan beri hiçbir görev almamış olmasıdır. Bu nedenle puanları tıpkı baromuz mensubu 2013 öncesinde CMK siciline kaydolmuş meslektaşlarımızda olduğu gibi sıfır olarak kalmıştır. Diğer yandan, 2013'den beri pasif olup hiç görev almamış olan  baroya mensup meslektaşlarımız, kendi istekleri ile aktif edilmediklerinden, kendilerine robotla atama yapılarak görevlendirme geldiğinde muhtemelen reddedeceğinden sıradaki meslektaşımıza görevlendirme yapılabilecektir.

Baromuza ulaşan diğer bir şikayet ise, İstanbul 2 No’lu Barosu’na mensup bir avukatın bir saat içinde üst üste 10 kovuşturma görevi almasıdır. Bilindiği gibi CMK atama sisteminde soruşturma veya kovuşturma fark etmeksizin görev kabul eden avukata sistem üç saat otomatik olarak mazeret girişi yapmakta ve bu avukat 3 saat boyunca bir daha sistem tarafından aranmamaktadır. Bu durumun tarafımızca da fark edilmesi üzerine hemen yazılım firması ile irtibata geçilmiş ve sorun kendilerine iletilmiştir. Bu durumun iki baronun listesinin birleştirilebilmesi amacı ile yapılan sunucu taşınması sebebi ile oluşan bir hatadan kaynaklandığı belirtilmiş ve müdahale edilerek sorun giderilmiştir. Yani avukatımız görev kabul etmesine rağmen otomatik olarak girmesi gereken 3 saatlik mazeret devreye girmemiş ve avukatın puanının da müsait olması sebebi ile bu avukat üst üste sistem tarafından aranarak görevlendirme yapılmıştır. Avukat ile görüşülerek teknik sıkıntı sebebi ile yaşanan durum kendisine izah edilmiş ve avukata sistem hatası sebebi ile yapılan fazladan görevlendirmeler avukatın üzerinden alınmıştır.

Bilgilerinize sunar, uygulamayı yakından takip etmeye devam edeceğimizi bildiririz.

İstanbul Barosu Başkanlığı

YAZDIR
Yükleniyor...