HABERLER
  • Son Güncelleme : 10.12.2020 14:23
  • Haber Giriş : 30.11.2020 17:55
  • Etkinlik : 30.11.2020

Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme (2)

Baromuzun Genel Kurulu ile ilgili olarak yaşadığımız süreci özetleyen bilgileri 26.11.2020 tarihinde meslektaşlarımıza sunmuştuk.

Bu bilgilendirmede, Aralık ayı içinde Genel Kurul tarihinin belirlenmiş olmasına rağmen, yaşanmakta olan covit 19 riskinin giderek ağırlaşmasının bizi yeni bir değerlendirme noktasına getirdiği ve bu çerçevede yaptığımız görüşmelerde yeni bir karar beklendiği yönünde açıklanmıştı.

TBMM’nde yapılacak bir düzenleme ile Genel Kurulların ertelenmesi beklenmekte iken 27.11.2020 tarihli yeni bir İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve bu çerçevedeki İl Hıfzısıhha Kurulu Raporu ile Genel Kurullar 01.03.2021 tarihi sonrasına ertelenmiş bulunmaktadır.

Önceki erteleme kararlarının hukuka aykırılığı yönünde YD istemli olarak açtığımız davada bu talebimizin reddedilmiş olmasına karşın, bugün de sözkonusu düzenlemenin hukuka aykırılığı noktasında, her hangi bir duraksama içinde değiliz. Tam tersine, İdarenin bu yeni kararında Mahkemelerce YD kararı verilmemiş olmasının etkili olduğunu anlıyoruz.

Yaşadığımız pandemi riskinin böyle bir Genel Kurulun yapılmasını imkansız kıldığını görmekle birlikte, yasa gereği olan Genel Kurulun toplanmasını genelge ile yasaklayan anlayışın, hukuk devleti yaklaşımı olamayacağını ifade etmenin İstanbul Barosu olarak “görevimiz” olduğu kanısındayız. Hiçbir gerekçe, hukuka aykırı biçimde karar oluşturmayı haklı kılamaz. Aksi halde, yasa ile teminat altına alınmış bulunan bütün temel hakların, bir genelge ile elimizden alınabilmesinin yolunu açmış oluruz. Bir hukuk kurumu olarak buna rıza göstermemiz bizden beklenmemelidir.

Yeni gelişmeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantımızla ilgili bilgiler meslektaşlarımıza ayrıca sunulacaktır.

Saygılarımızla.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI


 

YAZDIR
Yükleniyor...