HABERLER
  • Son Güncelleme : 08.09.2020 16:13
  • Haber Giriş : 09.09.2020 16:38
  • Etkinlik : 03.09.2020

Vergi Tevkifatı ve Mahsubu

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının verfi tevkifatı ve mahsubu konusunda bazı tereddütlerin aydınlatılması amacıyla yazdığı yazı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yazılan 18.08.2020 tarih ve 90822 sayılı yazıyla yanıtlandı.

Türkiye Barolar Birliğinin 03.09.2020 tarih ve 2020/73 nolu duyurusunda belirtilen konuya ilişkin Yazıda özetle,

  • 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle avukatlara yapılan vekâlet ücreti ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına yönelik bir değişiklik yapılmadığı,

 

  • İlave bir vergi yükü getirilmediği,

 

  • Değişiklik öncesinde avukatlara yapılan vekâlet ücreti ödemelerinde, ödemenin yapılış şekline göre tevkifatı kimin yapacağı (alacaklı (davayı kazanan), borçlu (davayı kaybeden) veya icra dairesi) hususunda yaşanan ihtilafların sonlandırılmasını teminen tevkifatın kimin tarafından yapılacağı hususunun netleştirildiği,

 

  • 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 311 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde vekâlet ücretlerinde vergi tevkifatı uygulaması ve vekâlet ücreti ödemelerinde belge düzenine yönelik detaylı açıklamalara ve örnek uygulamalara yer verildiği,

 

  • Vekâlet ücreti ödeme1erinde, ödemeye aracılık eden icra dairlerinin tevkifat sorumluluğu bulunmadığı, yine 193 sayılı Kanunun 94. maddesinin 1.fıkrasında sayılmayanlar, diğer bir ifadeyle tevkifat yükümlülüğü bulunmayanlar tarafından yapılan vekâlet ücreti ödemeleri üzerinden de gelir vergisi tevkifatı yapılmasının söz konusu olmadığı ifade edilmiştir

Vurgusu yapılmaktadır.

YAZDIR
Yükleniyor...