HABERLER
  • Son Güncelleme : 29.09.2020 09:46
  • Haber Giriş : 05.09.2020 19:01
  • Etkinlik : 05.09.2020

AİHM Başkanı Robert Spano'nun Baro Başkanımız Av. Mehmet Durakoğlu ile Yaptığı Görüşme Hakkında

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“AİHM”) Başkanı Robert Spano, Türkiye ziyareti çerçevesinde, 4 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.  Bu görüşmeye AİHM Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Hasan Bakırcı ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğçe Duygu Köksal da iştirak etmiştir.

Görüşmede Av. Mehmet Durakoğlu tarafından öncelikle baroların Avukatlık Kanunu gereği hukuk devleti ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Bu çerçevede baroların yapısı ve çoklu baro sistemine geçişle ilgili değişiklikleri içeren ve 15 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, Anayasa’nın hukuk devleti ilkesini içeren 2. maddesi başta olmak üzere birçok hükmüne aykırılık oluşturan yönlerine değinilmiştir. Diğer taraftan, Av. Mehmet Durakoğlu, yargı sistemi içinde kilit role sahip olan avukatların savunma hakkına yöneltilen kısıtlamalar çerçevesinde yargılamalarda yaşadıkları sorunlara ve ayrıca avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilmeme ilkesinin önemine değinmiş, tutuklama tedbirine ilişkin itirazların gerekçesiz ve etkin olmayan şekilde incelenmesi gibi savunma, özgürlük ve güvenlik haklarıyla bağlantılı konulara dikkat çekmiştir.

AİHM Başkanı Robert Spano, baroların yapısına ilişkin kanun değişikliğinin Anayasa Mahkemesi önünde derdest olması nedeniyle, bu aşamada bu konuyla ilgili bir görüş belirtmemiştir. Bununla birlikte, Başkan Spano, Sözleşmesel prensipler çerçevesinde avukatların yargı sistemi içindeki temel rolünü vurgulamış ve özellikle savunma hakkına ve bu hakla bağlantılı teminatlara ilişkin, ancak istisnai olarak getirilebilecek kısıtlamaların Sözleşme’de ele alınan temel meselelerden biri olduğunun altını çizmiştir. Aynı şekilde, tutuklama tedbirine ilişkin kararların gerekçeli olmasının çekirdek teminatlardan biri olduğunu belirtmiş, özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin olarak ulusal hukukun yorumunun sadece yerel mahkemelere ait olmadığını, AİHM tarafından da denetimin sıkı şekilde gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. Son olarak yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını uygulamak durumunda olduğunu vurgulayan Başkan Spano, kesinleşmiş AİHM kararlarında yer alan bireysel tedbirler açısından da gereğinin yerel mahkemelerce yapılması ve AİHM’in kararlarına uyulması gerekliliğine dikkat çekmiştir.

YAZDIR
Yükleniyor...