HABERLER
  • Son Güncelleme : 24.06.2020 11:36
  • Haber Giriş : 23.06.2020 16:51
  • Etkinlik : 23.06.2020

İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Basın Açıklaması

Bizler TBB başkanının arkasına saklandığı tanımı yapılmamış devletin değil, anayasayla tanımlanmış demokratik sosyal hukuk devletinin ve hakları yasalarla teminat altına alınmış milletimizin yanındayız. Bizler Savunmanın savunulmasını yapmak zorunda bırakılan baro başkanlarımızın ve onların haklı mücadelesinin safındayız.

Yakın geçmişte kendilerini hukukun dahi üstünde görmek isteyenlerin Türk adalet sisteminin temel yapısıyla oynamak suretiyle kendi elleriyle hukuksuz şekilde atadıkları ve süper yetkilerle donattıkları hâkim ve savcıları kısa süre sonra teröristlikle damgalayarak nasıl görevden almak zorunda kaldıklarının şahitleri olarak, bu defa avukatlar üzerinden sadece savunmanın örgütlü gücünü kırmak saikiyle gündeme getirdikleri yeni avukatlık yasası tasarısına ve tasarıda öngörülen çoklu baro ve nispi temsil sistemi düzenlemelerine karşıyız. Milletin savunma gücünün bölünmesini öngören çoklu baro sistemi, parti, cemaat, zümre baroları devşirmek suretiyle hukuk sistemimizi işlevsizleştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Baroların bölünmesi avukatların hukukun geliştirilmesine hizmet eden merkez, komisyon ve kurullar gibi örgütlülüğünü de yok edecek, kamusal alanın hukuksal takibi ortadan kalkmak suretiyle adli ve idari alanlarda tam bir başıboşluk ve hukuksuzluk baş gösterecek, hukuk güvenliği zaafa uğrayacak,  vatandaşlarımızın yasa önünde hak arama ve savunma başta olmak üzere anayasal haklarının kullanılmasında dahi kötüye gidişler yaşanacak, özellikle dezavantajlı grupların haklarının korunmasına dair yapılan faaliyetler ortadan kalkacak, ekonomik yönden hukuksal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza adli yardım, CMK gibi servisler aracılığıyla sağlanan hizmetler aksayacaktır. 

Avukatlık yasa tasarısı adı altında Türk hukuk sisteminin birliğini hedef alan Siyasi erk'i, kendisini hukukun üstünde görme alışkanlığından vazgeçmeye davet ediyor, baro başkanlarımızın haklı yürüyüşlerini selamlıyoruz.

İSTANBUL BAROSU ENGELLİ HAKLARI MERKEZİ

YAZDIR
Yükleniyor...