HABERLER
  • Son Güncelleme : 21.05.2020 12:31
  • Haber Giriş : 17.05.2020 13:54
  • Etkinlik : 17.05.2020

Atatürk’ün Vasiyetini Yok Saymak, Anayasa’yı, Medeni Kanunu Yok Saymaktır

CHP’nin temsil ettiği İş Bankası Atatürk hisselerinin Hazineye devri girişiminin yol açacağı ekonomik, sosyal ve siyasi her türlü olumsuzları bir yana bırakarak;
Atatürk’ün vasiyetiyle, yönetimi CHP’ye verilen İş Bankası hisselerinin kanunla, kararnameyle ya da bir hukuki düzenlemeyle, Hazineye devredilmesinin, HUKUKEN mümkün olmadığını kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.
 
İş Bankası, 26 Ağustos 1924 tarihinde Atatürk’ün öncülüğünde ve sermayeye bizzat katılımıyla kurulmuştur. Atatürk hisselerinin oranı %28.09’dur.
Kurtuluş Savaşının ardından elde edilen siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla desteklenmesi amacıyla milli bir bankanın kurulması kararı, henüz Cumhuriyetin ilanından önce 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihlerinde toplanan İzmir İktisat Kongresinde oy birliğiyle kabul edilen Misak-ı İktisadî’de yer almaktaydı. Ülkenin Ekonomik Kalkınması için amaç ve yöntemlerin belirlenmesi temelinde toplanan İktisat Kongresinde alınan kararlar arasında,  “Kredi ve teşvikleri kurulacak millî bankanın üstlenmesi” bir ekonomik bilinçle vurgulanmıştır. 
 
Atatürk, Dolmabahçe’de yazdığı 5 Eylül 1938 tarihli “El Yazılı Vasiyetnamesinde”, maliki olduğu İş Bankası hisselerinin yönetimini, “bütün nukut, menkul, gayrımenkul emvalinin ve nemasının kime hangi miktarda ve koşullarda ödeneceğini” belirterek CHP’ye “terk ve vasiyet” etmiştir.
Atatürk, vasiyetnamesini 1926 tarihli Medeni Kanunun 538. maddesinde düzenlenen şekil şartlarına uygun olarak notere (6 Ekim 1938’de İstanbul 6. Noterine) teslim etmiştir.
Atatürk’ün vefatından sonra vasiyetname 28.11.1938 tarihinde Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesince (938/95) açılmıştır. Vasiyetnamenin açılmasından sonra CHP, İş Bankası hisselerini vasiyet koşullarına uygun olarak temsil etmeye başlamıştır.
 
Son günlerde Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla, İş Bankası Atatürk hisselerinin iktidar tarafından Hazineye devredilmesi arayışı, Anayasa’ya, Medeni Kanuna, mülkiyet ve mirasa ilişkin evrensel hukuk kurallarına aykırı olup, Atatürk’ün vasiyetinin yok sayılması demektir.  Nitekim, daha önce Demokrat Partinin özel kanun çıkararak CHP’nin temsil ettiği Atatürk hisselerinin Hazineye devredilmesi, Anayasa Mahkemesince, söz konusu kanunun iptaliyle sonuçlanmıştır. DP’nin oylarıyla 14.12.1953’de çıkarılan 6195 sayılı “CHP’nin Haksız Kazançlarının İadesi Hakkında Kanun” ile CHP’nin bütün menkul, gayrımenkul tüm malvarlığı Hazineye devredilmişti. Ancak, Atatürk’ün vasiyetini yok sayan ve hukuka, anayasaya aykırı olan 6195 Sayılı Yasa CHP’nin Anayasa Mahkemesinde açtığı dava sonucu iptal edilmiştir. İptal kararının gerekçesinde, 6195 s. Kanunun “Atatürk’ün vasiyetini iptal ettiği” ve bunun “Anayasal teminat altında olan mülkiyet ve miras haklarının müsaderesi anlamına geldiği” vurgulanmıştır (RG.4.12.1963/1572).
CHP’nin temsil ettiği İş Bankası Atatürk hisseleri, 1980 darbesinden sonra 1981 yılında çıkarılan 2533 sayılı Kanunla, tüm siyasi partilerle birlikte CHP’nin de kapatılması üzerine, ikinci defa Hazineye geçmiştir. Öylece, Atatürk’ün vasiyeti darbe döneminde, bir kez daha yok sayılmıştır. Ancak, siyasi partilerin yeniden açılmasına izin verildikten sonra 9 Eylül 1992’de yeniden açılan CHP’nin yargıdaki uzun mücadelesi sonunda, İş Bankasındaki Atatürk hisselerinin yönetimi yeniden CHP’ye geçti.
 
Görüldüğü gibi, İş Bankasındaki CHP hisselerinin Hazineye devredilmesinin hiçbir haklı hukuki dayanağı yoktur. Bu talep, Anayasa, yasalar ve evrensel hukuk açısından temel hak olan “miras ve mülkiyet” haklarının ihlali anlamına gelir ve bu ihlal yargı sürecinde her defa iptalle sonuçlanır. 
Kanunla dahi miras ve mülkiyet haklarının özüne dokunulamaz. 
 
Türkiye Cumhuriyeti, “demokratik, laik, hukuk devletidir” (Anayasa m.2). Geçmişte iki kez test edilen ve her defasında yargıdan dönen  bu hukuksuzluk, tekrarlanmamalıdır.
 
Atatürk’ün vasiyetini yok saymak, hukukun üstünlüğünü yok saymaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
 
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

YAZDIR
Yükleniyor...