HABERLER
  • Son Güncelleme : 24.03.2020 15:52
  • Haber Giriş : 13.03.2020 15:33
  • Etkinlik : 13.03.2020

Adalet Bakanlığı'na Mazeretlerle İlgili Başvuru

Duyuru No.2

 

ADALET BAKANLIĞINA

ANKARA

 

İLGİ: Corona virüs tehlikesi nedeniyle, belge/dayanak talebi olmaksızın mazeret bildiren avukatların taleplerinin uygun bulunması hk.

 

Bakanlığınızın da kapsamlı olarak önlem aldığı corona virüs salgını karşısında, özellikle de Adliyelerde oluşan yoğunluğun ifade ettiği tehdit, bu alandaki en önemli riski oluşturmaktadır. İstanbul’daki 3 ayrı merkez adliye binasına her gün binlerce insanın girmesi, aynı kent içinde hem dünyanın ve hem de Avrupanın en büyük adliyesinin bulunması, bu riskin ciddiyetini anlatmak bakımından yeterlidir.

Yurttaşların sadece işlerinin/duruşmalarının olduğu günlerde adliyelerde bulunmalarına karşın, avukatların işleri gereği zorunlu olarak sürekli adliyelerde olmaları, bahse konu riske en çok ve en yakın maruz kalmaları sonucunu doğurmaktadır.

Adliyelerin yoğunluğunun azaltılması ve riskin minimize edilmesi bağlamında, duruşmalarına katılmak istemeyen ve bu nedenle de mazeret dilekçesi sunan avukatların bu taleplerinin, başka bir dayanak ve/veya belge aranmaksızın kabul edilmesi, önemli bir çözüm olarak gündeme gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün “Pandem”i ilanı karşısında, böyle bir kararın doğuracağı hukuki sonuçlardan birisinin de “mücbir sebep” olacağı şeklindeki yorumlar, yukarıdaki talebimizin gerekçesi olarak da değerlendirilebilir kanısındayız.

Bahse konu talebimiz, sadece meslektaşlarımız açısından ve onları koruma amaçlı olmayıp, azalan yoğunluk nedeniyle, zorunlu çalışan adliye personeli ve yargıç/savcılar için de risk faktörünü düşürecektir.

Bu değerlendirmeleri yapan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, corona virüs salgınını gerekçe göstererek duruşmaya katılmayacağını mazeret dilekçesi ile bildiren avukatın bu mazeretinin başka belge/dayanak aranmaksızın kabul edilmesi yönünde bildirim yapmak üzere Bakanlığınıza ve HSK’ya yazılı başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.

Bakanlığınızca açıklanan kapsamlı tedbirler bağlamında, ek olarak da bu tedbirin alınması hususunu uygun görünüze sunarız.

Saygılarımızla.

 

Av.Mehmet Durakoğlu

İstanbul Barosu Başkanı

YAZDIR
Yükleniyor...