HABERLER
  • Son Güncelleme : 11.03.2020 10:06
  • Haber Giriş : 06.03.2020 18:44
  • Etkinlik : 06.03.2020

Yargı İfade Özgürlüğünün Güvencesi Olmalıdır

ODATV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç dün tutuklandı.
 
Aynı gün BTK tarafından verilen kararla ODATV’ye erişim yasağı getirildi.
 
Bugün de bu “metastazın” devamı olarak Barış Pehlivan tutuklanma talebiyle sevkedildi.
 
Bu kararlar, ifade özgürlüğü bağlamında ülkemizin getirildiği son noktayı anlatmak için yeterlidir. Zaten sorunlu olan bu alanda, yapısal reforma gereksinim duyulurken, her yeni güne yeni bir ihlalle uyanmak, hukuk devleti iddiasının hak edilmesinden uzaklaşmamıza neden olmaktadır.
 
MİT Yasasının ihlali iddiasının, bu tutuklamalarla bağdaştırılmasının olası bulunmadığı kanısındayız. Gizliliği koruması gereken kamu gücünün, bu gücünü gösterememesi karşısında, basının taşıması gereken duyarlılık, gizliliğin afişe edilmesine kadardır. Bu konuda TBMM kürsüsünde yapılan konuşma ile gizlilik ortadan kalkmış olmakla, artık bir yasa ihlalinden söz edilmesine olanak yoktur. Daha açık deyişle, hukuk devletinde “normlar hiyerarşisi” olarak belirlenen kurallar bütünü, gelinen aşamada ifade özgürlüğünü önceleyecektir. Yargı da bu ifade özgürlüğünün güvencesi olmalıdır.
 
Kaldı ki, bir suçun doğumuna dair güçlü kanı mevcut ise dahi, gece yarısı yapılan “baskın” niteliğindeki bir gözaltı, ülkemizin bir başka yarasının yeniden kaşınması ile eşdeğerdir. Çağırıldığı takdirde gelebilecek konumda bulunan saygın bir gazetecinin bu türden muameleye maruz bırakılması, yapılanı gözaltı olmaktan ziyade bir “gözdağına” dönüştürmektedir. Bu açıdan ifade özgürlüğü üst başlığı altında basın özgürlüğünün ihlali, doğrudan yargı kararı ile gerçekleştirilmiş olmaktadır ki, asıl vahim olan nokta da budur.
 
Ülkemizin yargısı, sadece ve yalnız “yargı” olmak zorundadır. Yargı erkinin “ele geçirilmesi” adı altında yapıldığı iddia edilen kavganın yargıya vereceği zarar, başka kurumsallıkların partizanlıkla eşdeğer zararlarının ötesinde bir sonuç doğurur. Yargının kurucu unsuru konumunda bulunan savunmanın temsilcileri olarak, kimin ya da kimlerin nerelere “kaşık sallamakta” oldukları ile değil, “kaşık sallanmaması” gerektiğine işaret ediyoruz. 
 
İstanbul Barosu olarak yargıyla ilgili değerlendirmelerimizi benzer tümcelerle geçmişte de yapmıştık. Yargının FETÖ’ye teslim edilmesi aşamasında yaptığımız işler ve gördüğümüz işlev nedeniyle yargılanmıştık. Bu deneyimden hareketle şimdi benzerkaygıları taşıdığımızı tarihe not düşüyoruz. Yargı bağımsızlığının toplumun onurlu yaşamasının ve hukuk devletinin koşulu olduğunu haykırıyoruz. Buradan çıkış için “erk kavgasına” değil, yapısal değerde reforma ihtiyacımız vardır. Yargıcı bağımsız ve tarafsız kılmadan, ona güvence vermeden atılacak hiçbir adımın adı reform olmayacaktır.
 
Bu ülkenin yargı tarihini yazan avukatlar olarak, Cumhuriyet tarihimizin en ağır yargı krizini yaşamakta olduğumuza dikkat çekiyoruz. Yürütmenin baskısı altındaki yargının, hukuk devleti ideali ile ilgisi olamaz. Bu baskıyı yok etmeden atılacak hiçbir adımın adı reform olmayacaktır.
Düne göre hak temelli bütün alanlarda, daha bir gerideyiz. Her gün yaşadığımız ve özellikle de yargının araç kılınması suretiyle gerçekleştirilen yeni bir “siyaset tercihi” ile yeniden bir adım daha geriye gidiyoruz. Yargı siyasal stratejilerin taktik alanları olmaktan çıkarılmalıdır. Yargının alanı sadece yargıya ait kılınmaksızın atılacak hiçbir adımın adı reform olamaz. 
 
Bir taraftan TCK’nunun amacına aykırı olarak gerçekleştirilen acımasız tutuklamalar, diğer taraftan idari nitelikteki kararlarla halkın haber alma özgürlüğüne getirilen sınırlamalar, Barış Terkoğlu’nun savunmasında da dile getirdiği üzere, isnat edilen suçla ilgisi olmayan başka noktaları işaret edecektir. 
Biz İstanbul Barosu olarak, adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu uğurda tarihsel bir sorumluluğumuzun olduğunu biliyor ve Yasamızın bize görev olarak yüklediği sorumlulukları yerine getireceğimizi özellikle vurguluyoruz.
 
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI 
 

YAZDIR
Yükleniyor...