HABERLER
  • Son Güncelleme : 24.02.2020 19:10
  • Haber Giriş : 02.03.2020 10:44
  • Etkinlik : 28.02.2020

Spor Tahkim Kurullarının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

İstanbul Barosu Spor ve Spor Hukuku Komisyonunca düzenlenen ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Işığında Spor Tahkim Kurullarının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı’ konulu toplantı, 28 Şubat 2020 Cuma günü saat 14.30’da baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin spor tahkim kurulu ile ilgili verdiği son karardan sonra Türkiye’de spor hukukunun temel taşlarının yeniden oluşturulması zorunluluğu doğduğunu söyledi. Özellikle Tahkim Kurulunun tarafsızlığı ve güvenilirliğinin tartışılmaya başlandığını ve bu tartışmaların sonunda yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Durakoğlu, bununu yapılacağından pek emin olmadığını, çünkü AİHM kararları karşısında kanun koyucunun ne kadar duyarlı olduğuna dair ciddi sıkıntılar bulunduğunu bildirdi. İşin hukuki yönü bulunduğunu, bunu tartışmak ve konuşmak gerektiğini, bugün bununu gereğinin yapılacağını hatırlatan Durakoğlu, bu önemli konuyu gündeme getirdiği için Komisyon yönetimine, konuya değerli katkılarda bulunacak katılımcılara çok teşekkür ettiğini söyledi.

Spor ve Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Cafer Aydın, AİHM’in vermiş olduğu son karar ile TFF Yönetim Kurulu ve Tahkim Kurulu arasında yapısal bir bağ bulunduğunun vurgulandığını, söz konusu karar ile TFF Yönetim Kurulunun TFF Tahkim Kurulunun kararlarına etki edebileceğine işaret edildiğini bildirdi.

Aydın, “Bu durum yıllardır müzakere edilen ve sonuç alınamayan Tahkim Kurulunun bağımsız olup olmadığını tartışmasının somutlaştırılması anlamını taşımaktadır. Aynı şekilde TFF Tahkim Kurulunun Yönetim Kurulu tarafından atandığına dikkat çeken AİHM, yönetim kurulunda spor kulüplerinin eski yöneticilerinin görev yaptığını, dolayısıyla tahkim kurulunun tarafsızlık unsuru bakımından da son derece eksik kaldığını açıkça ortaya koymuştur” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra oturuma geçildi. Oturumu, Spor ve Spor Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri, Spor Hukuku Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Av. Tutku Dinçer yönetti.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal, Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunu ele aldı. CAS’ın 1984 yılında kurulduğunu belirten Kocasakal, CAS’ın özellikleri, yargılama yöntemi, zorunluluğu konularında bilgi verdi. Konsey tarafından CAS’a yapılan atamaların, mahkemenin bağımsız ve tarafsızlığını ihlal edeceğini vurgulayan Kocasakal, CAS tahkim şartını kabul etmeyen hiçbir profesyonel sporcunun uluslararası karşılaşmalara katılamayacağını bildirdi. Kocasakal, Pechstein davasını inceleyerek CAS’ın bağımsız ve tarafsız olmadığının AİHM tarafından da kabul edildiğini sözlerine ekledi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Gemalmaz, AİHM’in TFF Tahkim Kurulunun bağımsızlığı ve tarafsızlığı için verdiği kararı ‘soyut ve genel bir karar’ olarak niteledi. Tahkimde yargılama sürecinin adil olmadığını, silahların eşitliği ilkesine uyulmadığını belirten Gemalmaz, AİHM kararında, TFF Tahkim Kurulunun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesi anlamında bir mahkeme/yargı yeri olup olmadığının tartışıldığını belirtti. Gemalmaz, TFF Tahkim Kurulunun TFF Başkanının önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından atandığını, Tahkim Kurulunun lojistiğinin ve finansmanının TFF tarafından sağlandığını, bütün bunların adil yargılama ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nil Karabağ Bulut, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun (UÇK) bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunu ele aldı. UÇK’da 7 kişilik kurulun atamayla belirlendiğini, bu nedenle bağımsız ve tarafsız olamadığını belirten Bulut, spor dernekleri ve kulüplerinin yapısında da anti demokratik unsurlar bulunduğunu bildirdi. Bulut, UÇK’nın kulüpler, federasyonlar, teknik adamlar ve futbol menajerlerinin uyuşmazlıklarını çözmeye çalıştığını kaydetti.

Spor ve Spor Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Kemal Kumkumoğlu, Spor Hizmetleri Tahkim Kurulunun çalışmaları, oluşumu ve yapısı hakkında bilgi verdi ve Ali Rıza ve Diğerleri, Melih Özdil, A.M Türkiye, Akçaabat Yelken ve İhtisas Kulübü Derneği davalarını inceledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı Sevgi Salar da, KDK kararlarında yer alan spor tahkim kurulları kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Soru/ cevap bölümünden sonra konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi verildi.

YAZDIR
Yükleniyor...