HABERLER
  • Son Güncelleme : 20.02.2020 13:55
  • Haber Giriş : 24.02.2020 09:35
  • Etkinlik : 24.02.2020

Avukatlık Kanununa Aykırı Olarak “İş Hukuku Alanında Rehberlik Hizmeti Vermek” Şeklindeki Faaliyetin Durdurulmasına Yönelik Dava Lehimize Kesinleşti

 İstanbul Barosu tarafından, www.alitezel.com web sitesinde "İş Hukuku Alanında Rehberlik Hizmeti Vermek" şeklinde açıklanan faaliyet şeklinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/1. maddesinde yazılı "Kanun işlerinde ve Hukuki meselelerde mütalaa vermek'” şeklinde tavsif edilen yalnız avukatların yapabileceği işler kapsamına dahil olduğu hususunun tespiti ve bu ibarenin kaldırılmasına yönelik İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/166 E. no’lu dosyası ile açılan topluluk davası, Mahkemenin 04.04.2017 gün ve 2017/120 K. no’lu kararı ile, davalının internet sitesinde iş hukuk alanında rehberlik hizmeti vermek şeklinde belirttiği faaliyetinin 1136 sayılı yasanın 35/1 maddesinde belirtilen nedenle yalnızca avukatların yapacağı iş kapsamında olduğunun tespitine ve bu ibarenin kaldırılmasına karar vermiştir.

Mahkeme ayrıca davalının, Avukatlık Kanunu’nun 35/1. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasını ciddi görmeyerek Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmamasına karar vermiştir.

Davalı tarafın bu karara karşı yapmış olduğu istinaf istemi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin 07.11.2017 gün ve 2018/151 E. 2020/11 K. no’lu kararı ile reddedilmiştir. Davalının bu karara karşı yaptığı temyiz istemi de, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 14.01.2020 gün ve 2018/151 E. 2020/11 K. no’lu kararı ile reddedilerek kesinleşmiştir.

Kararlar için tıklayınız.

YAZDIR
Yükleniyor...