HABERLER
  • Son Güncelleme : 16.01.2020 10:33
  • Haber Giriş : 10.01.2020 15:47
  • Etkinlik : 10.01.2020

Avukat Portal’a İlişkin Önerilerimize Yanıt Geldi

İstanbul Barosu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı’na yazdığı 16 Aralık 2019 tarih ve 2089 A.B. sayılı yazıda meslektaşlarımızın mesleğin icrası sırasında en büyük yardımcısı olan Avukat Portal’a ilişkin baromuza iletilen bir kısım iyileştirme taleplerinin geldiği belirtilerek 40 maddeden oluşan iyileştirme taleplerinin değerlendirilmesi talebinde bulunmuştu.

Başkanlığın yazısında; Hukuk uygulaması safahatına ve genele ilişkin 19 talep, ceza safahatına ilişkin 8 talep, icra safahatına ilişkin 10 talep ve iflas safahatına ilişkin 3 talep yer almıştı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nün Başkanlığın yazısına verdiği yanıt şöyle:

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞINA

 

İlgi: 16.12.2019 tarihli ve 2089 sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınız ile Avukat Portal ve UYAP hakkında geliştirilmesi gereken hususlar ve sağlanması gereken işlemler ile ilgili taleplerinizin gönderildiği anlaşılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce talepler yazılımsal anlamda incelenip değerlendirilmekte ve uygun görülenler üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak belirlenen yükleme takvimi aralıklarında sisteme yansıtılmaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Mehmet Murat TUZCU

Hâkim

Bakan a.

Daire Başkanı

 

İstanbul Barosu Başkanlığı'nın, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı’na yazdığı 16 Aralık 2019 tarih ve 2089 A.B. sayılı yazı için tıklayınız.

 

YAZDIR
Yükleniyor...