HABERLER
  • Son Güncelleme : 07.01.2020 15:19
  • Haber Giriş : 06.01.2020 13:57
  • Etkinlik : 04.01.2020

Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi ile İdare ve Vergi Hukuku Komisyonunca düzenlenen ‘Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar’ konulu toplantı, 04 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 13.00’de baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, biriken sorunların her zaman sadece kendileri için de bir sorun ifade ettiğini, ancak bu sorunun çoğu zaman müvekkillere de özgü bir sorun olduğunu söyledi.

Zaman zaman özellikle vergi hukukunda değişen konuların avukatlar için çok ciddi meşguliyet alanlarını oluşturduğunu kaydeden Durakoğlu, baro üyesi pek çok avukat olmasına rağmen vergi hukuku uzmanı sayılabilecek avukat sayısının çok az olduğunu, bu alanda büyük bir boşluk bulunduğunu, bunun doldurulması gerektiğini bildirdi.

01 Ocakta 2020’de yürürlüğe girmesi gereken Serbest Meslek Makbuzuna (e-makbuz) ilişkin düzenlemenin 1 Haziran'a ertelendiğini belirten Durakoğlu, “Daha önce e-beyanname dönemine geçerken de sancılı bir dönem yaşamıştık. e-makbuz dönemini de umarım sancısız geçiririz” dedi.

Mehmet Durakoğlu, karşı tarafa kesilecek e-makbuzla ilgili tereddütler devam ederken bir de Değerli Konut Vergisi çıktığını ve ortalığın bir birine girdiğini, düzenlemede düzeltme yapılacağının bildirildiğini, sürecin de bir taraftan işlediğini, kafaların oldukça karıştığını ve çözümü gereken pek çok sorun oluştuğunu anlattı. Durakoğlu “Burada bu işin uzmanı olan kişiler var. Yapacakları açıklamalarla pek çok konuda aydınlanmış, avukatlar açısından yapılacak değerlendirmeleri öğrenmiş olarak buradan ayrılabilmeyi umuyorum” dedi. Durakoğlu, toplantıyı düzenleyenlere, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.

Genç Avukatlar Merkezi Başkanı Av. Kerem Donat da, genç avukatlık kurumunun biraz zor ve gerçekten insanı yoran bir süreç olduğunu, yeni iş imkânı yaratacak alanlar açmaya ve bir ölçüde kendilerini kanıtlamaya çalıştıklarını söyledi.

Açılış konuşmalarından sonra oturuma geçildi. Oturumu İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Kaya yönetti. Kaya önce toplantıyı düzenleme amacını anlattı ve konuk konuşmacıları tanıttı. Kaya, daha sonra avukatların vergi kanunlarında yer alan hak ve ödevleri konulu 55 dakikalık bir sunum gerçekleştirdi. 2006 yılında yayınlanan ‘Mükellef Hakları Bildirgesi’ni özetleyen Mehmet Kaya, bildirgenin hukuki dayanağının bulunmadığını, bu konuda bir taslak hazırlandığını ancak geri çekildiğini söyledi. 

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu, ‘Kâğıt Ortamında Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Naipoğlu sunumunda, Serbest Meslek Makbuzu nedir, fatura ile makbuz arasında ne fark vardır, avukat fatura kesebilir mi, makbuz ne zaman kesilir, koşulları nedir sorularının yanıtlarını verdi. Faturanın borçlandırdığını, makbuzun alacaklandırdığını belirten ve stopaj hakkında da bilgi veren Naipoğlu, serbest meslek makbuzuna yazılması gereken bilgileri sıraladı.

Emekli Vergi Dairesi Müdürü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tülây Oğhan da elektronik ortamda serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi, defter kayıt ve beyan sistemi hakkında sunum yaptı. Oğhan, kâğıt ortamında düzenlenen serbest meslek makbuzu ile elektronik ortamda düzenlenen serbest meslek makbuzunun teorik anlamda bir farkının bulunmadığını bildirdi. 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle serbest meslek makbuzu kesilmeye başlandığını kaydeden Tülây Oğhan, bu makbuzların elektronik ortamda üç yöntemle kesilebileceğini belirtti ve makbuz kesimini görsel olarak anlattı.

Emekli Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı, Yeminli Mali Müşavir Bülent Sarıgül, Değerli Konut Vergisi hakkında bilgi verdi. Değerli Konut Vergisinin Emlak Vergisi Kanununun 4. Kısmında yer aldığını belirten Sarıgül, 5 milyon TL üzeri konutlara uygulanacak Değerli Konut Vergisi için değer tespitinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılacağını ya da yaptırılacağını söyledi. Matrah ve oranları, mükellefiyetin başlaması, muafiyet koşulları, vergi beyanı, ödeme süreci ve ödeme yeri hakkında bilgi sunan Bülent Sarıgül, kanunun 07 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve ilk beyannamenin 2020 Şubat ayında verileceğini bildirdi. Kanunun çıkmasıyla itirazlar ve tartışmalar yapıldığını belirten Sarıgül, bunun için yargı yolunun açık olduğunu sözlerine ekledi. 

Emekli Vergi Dairesi Müdürü, Yeminli Mali Müşavir Cumali Fırat, serbest meslek kazancının saptanması ve yargı yolları hakkında bilgi sundu. Fırat konuşmasında, Gelir Vergisi Kanununda yer alan kazanç kalemleri, serbest meslek kazancı, serbest meslek kazancının muafiyetleri, serbest meslek kazancının kanıtlanması ve serbest meslek giderleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sunumların tamamlanmasından sonra oturuma ara verildi. Sonraki oturum soru-cevap bölümü niteliğinde düzenlendi. Konuşmacılar, katılımcıların kendilerine yönelttikleri soruları yanıtladılar. Toplantı sonunda konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi verildi.

YAZDIR
Yükleniyor...