HABERLER
  • Son Güncelleme : 27.12.2019 12:06
  • Haber Giriş : 21.12.2019 16:39
  • Etkinlik : 21.12.2019

T.C. Resmi Gazetesinde Hukuk Birliğini Yok Sayan ve Anayasa’yı İhlal Eden Bir Yayına Yer Verilemez

 

14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçilerin”  tüm görev ve sorumluluklarını “Fıkhi İlke ve Kurallarına Uygunluk Esasına” dayandıran kararıyla, ülkemizde hukuk birliğinin yok sayılmasınaAnayasanın ihlal edilmesine yol açılmıştır.

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi yayın organıdır. Resmi Gazetede yayımlanmakla geçerlilik ve yürürlük kazanacak her metnin öncelikle Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine uygun olması açısından incelenmesi gerekir: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” Bu nedenle, Resmî  Gazete Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde de belirtildiği gibi, yayımlanmak üzere gönderilen her hukuki düzenlemenin, her kararın öncelikle Anayasaya uygun olup olmadığı incelenmesi ve Anayasa’ya aykırı olduğu tespit edilen taslakların kurumuna iade edilmesi  gerekmektedir.

Ancak, son dönemlerde eğitimde, yönetimde, ekonomide ve yaşamın her alanında laik hukuk devletinin gözardı edilmesine ilişkin söylemler ve uygulamalar giderek artmaktadır. 14 Aralık 2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan son örnekte ise finansal işlemlerde dini hükümlerin, ülkede resmi uygulama alanına sokma girişimi yaşanmıştır. Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun söz konusu kararını anayasaya uygunluk açısından incelemeden Resmi Gazetede yayımlanmasına “olur” veren de ve yayımlayan da anayasanın ihlal edilmesini asla kabul edilemez bir şekilde göz ardı etmişlerdir.

İstanbul Barosu olarak, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, laik hukuk devleti ilkelerine hiç ödün vermeden kararlılıkla sahip çıkacağımızı ve aydınlık günlere ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

YAZDIR
Yükleniyor...