HABERLER
  • Son Güncelleme : 27.12.2019 16:25
  • Haber Giriş : 21.12.2019 12:00
  • Etkinlik : 21.12.2019

Türkiye’nin İlk “Yapay Zekâ Çağında Hukuk Raporu” Yayınlandı

İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları tarafından büyük veri çağı teknolojilerinin hukuki yönlerine ışık tutmayı hedefleyen Türkiye’nin ilk “Yapay Zekâ Çağında Hukuk Raporu”, 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 13.00’de İstanbul Barosu Merkez Bina Konferans Salonunda düzenlenen basın açıklamasıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu. Rapora, aşağıdaki linkten erişilebilmektedir. Ayrıca raporun teknik ve hukuksal yönlerini ele alan iki panel oturumu gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmaları bölümünde söz alan İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Şebnem Ahi ve Rapor Editörü Av. Selin Çetin, raporun hazırlık dönemine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Açılış konuşmalarından sonra basın açıklaması bölümüne geçildi. Ankara Barosunu temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Havva Orhun, İzmir Barosunu temsilen Baro Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer’in hazır bulunduğu basın toplantısında, basın açıklamasını İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu sundu. (Basın Açıklaması için Tıklayınız)

Raporun editörü Av. Selin Çetin keynot konuşmasında özetle şu bilgiyi verdi: “Yapay Zekâ Çağında Hukuk Raporu”, mühendis ve hukukçulardan oluşan disiplinlerarası bir çalışmanın ürünü olarak bu alanda çalışacak avukatlara, mühendislere ve her meslekten bireylere konunun hukuki yönü hakkında genel bir değerlendirme sunması bakımından oldukça önemlidir.

Raporda, birçok hukuk dalı açısından büyük veri ve yapay zekâ teknolojilerinin etkisi üzerine görüş ve öneriler yer alıyor. Rapor metninin son hali, ilk taslağın İstanbul Barosu web sitesi üzerinden kamuoyunun görüş ve önerilerine açılarak bu öneri ve değerlendirmeler ışığında ortaya çıkarıldı. Bu nedenle rapor, oldukça şeffaf ve katılımcı niteliği ile de ileride yapılacak çalışmalara referans olmayı hedefliyor.

“Yapay Zekâ Çağında Hukuk” raporu üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde yapay zekânın tarihçesi ve hukuk ile ilişkisi; ikinci bölümde avukatlık mesleği ve yapay zekâ kullanımı, staj eğitim dersleri ve hukuk fakültelerinde atılması gereken adımlar; üçüncü bölümde ise yapay zekâda hukuki ve cezai sorumluluk, çalışanların yapay zekâ teknolojisi ile gözetlenmesi, dijital delillerin tespitinde yapay zekâ kullanımı, fikri mülkiyet, otonom silahlar ve yapay zekânın düzenlenmesi gibi konulara yer verildi”.

Selin Çetin’in sunumundan sonra İstanbul dışında olması nedeniyle toplantıya katılamayan Ayyüce Kızrak tarafından hazırlanan video dinleyicilerle paylaşıldı. Kızrak, videoda yapay zekânın hukuk alanındaki kullanımlarına değinerek geliştiricilere yol gösterici örnekler verdi.

Toplantıda biri teknik diğeri hukuki yönlerden raporu ele alan iki oturum düzenlendi. Yönetimini Engin Tamer’in yaptığı, “Yapay Zekâda Güncel Gelişmeler başlıklı ilk oturumda söz alan konuşmacılar Abdülkadir Pir ve Batuhan Özcan, yapay zekâ alanındaki son teknik gelişmeler ve bunların sosyal alandaki kullanımlarına yönelik bilgiler aktardılar.

“Yapay Zekâya Hukuksal Yaklaşım” başlıklı ikinci oturumu, Av. Dr. Başak Ozan Özparlak yönetti. İstanbul Barosu’ndan Av. Burçak Ünsal, Ankara Barosu’ndan Av. Gülşah Deniz Atalar ve İzmir Barosu’ndan Av. M. Hakan Eriş rapora katkı verdikleri konular ve yapay zekânın hukuk ile kesişmesine ait görüşlerini paylaştılar.

Soru/cevap bölümünden sonra İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu konuşmacılara ve oturum yöneticilerine birer Teşekkür Belgesi sundu.

İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları "Yapay Zekâ Çağında Hukuk" Çalıştay Raporu için tıklayınız.
 

YAZDIR
Yükleniyor...