HABERLER
  • Son Güncelleme : 01.11.2019 15:33
  • Haber Giriş : 01.11.2019 15:27
  • Etkinlik : 01.11.2019

Kamuoyu Duyurusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatının yürürlüğe girmesini takiben bir takım “danışmanlık” firmalarının bu kanunun uygulanması ve uyumluluk çalışmaları ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verdiği; bu kanuna uyum süreci ile ilgili evraklar, aydınlatma metinleri, taahhütler ve sözleşmeler düzenlediği tespit edilmiştir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinde yalnızca avukatların yapabileceği işler açıkça belirtilerek; kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa verme, bu işlere ait bütün evrakı düzenleme işlerinin yalnız baroda yazılı avukatlara ait olduğu ve hukuki danışmanlık faaliyetlerinin yalnızca avukatlar tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Avukatlık Kanunu’nun 63. Maddesinde ise 35. Madde hükmüne aykırı olarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Teknik ve yazılımsal uyumluluk çalışmaları yapan şirketler haricinde, Avukat olmamasına rağmen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer kanunlara uyum işlerinin danışmanlığını üstlendiğini belirten gerçek ve tüzel kişiler, Avukatlık Kanunu’na aykırı olarak hukuki danışmanlık veremezler, kanuna uyum süreci ile ilgili evraklar, aydınlatma metinleri, taahhütler ve sözleşmeler düzenleyemezler. Bu şekilde çalışan gerçek ve tüzel kişilerin tespiti halinde baromuzca suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Önemle belirtiriz ki, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatına göre bünyesindeki kişisel nitelikli verileri uyumlu hale getirmek ve bu yöndeki politikalarını oluşturmak isteyen kurumlar ve şirketlerin, zarar görmemek için hukuki danışmanlık hizmetlerini sadece avukatlardan talep etmek ve avukat olmayan kişilerden uyum hizmetleri almaktan kaçınmaları gerekmektedir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

YAZDIR
Yükleniyor...