HABERLER
  • Son Güncelleme : 05.11.2019 11:46
  • Haber Giriş : 30.10.2019 13:36
  • Etkinlik : 25.10.2019

Avrupa Barolar Federasyonu İle Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi Ortak Konferansı Lizbon’da Gerçekleştirildi

İstanbul Barosu’nun kurucu üyelerinden olduğu Avrupa Barolar Federasyonu (FBE-European Bars Federation) ile Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi’nin (CCBE- The Council of Bars and Law Societies of Europe) “Avukatlık Mesleğinin Kendi Kendini Düzenlemesi ve Meslekte Kalite” konulu ortak konferansı 25 Ekim 2019 tarihinde Lizbon’da gerçekleştirildi.

Konferansa, İstanbul Barosu’nu temsilen İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Ayça Özok Ener ile İstanbul Barosu Dış İlişkiler Koordinatörü Ece Basmacı Karalar katıldılar.

Konferans süresince Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi’nin 2018/958 sayılı Direktifi ışığında avukatlık mesleğinin kendisini düzenlemesi, meslek kuralları, meslekte kalite ve orantılılık konuları avukatlar ve akademisyenler tarafından ele alındı.

Avrupa’da avukatlık mesleğine ilişkin düzenlemelerdeki ihtiyaç noktaları, direktifin avukatlık mesleği üzerine etkileri, direktifin ulusal düzeyde uygulanması noktasında baroların görevleri, meslek iç düzenlemelerinde karşılaşılan zorluklar, hizmette kalite ve meslek ilkeleri arasındaki denge, mesleki düzenlemelerde kamu yararı, vatandaşın kaliteli hukuk hizmetlerine, adalete erişimlerini sağlama ve yargıya/adalete güvenin tesis edilmesinde baroların ve avukatların rolü, hukuk hizmetlerinde kalite yönetimi ve kalite denetimi, kaliteyi denetleme noktasında baroların ve baro disiplin kurulunun rolü, meslek ilke ve kurallarının dinamik toplumun değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak pragmatik, rasyonel ve hümanistik temellerde güncellenmesi gerekliliği, avukatlık mesleğinde teknolojik gelişmelerin hukuk hizmetlerinde kaliteyi arttırır biçiminde kullanılması zorunluluğu, avukatlık mesleğinde sürdürülebilir kalite için sürekli mesleki eğitim ve staj eğitimi, avukatlığa kabulde avukatlık sınavı, temel hak ve özgürlükler ile kamu yararının korunmasında baroların bağımsızlığının hayati önemi, avukatlık mesleğinin tüm üye devletlerde uyumlaştırılmasında barolar ve avukatlar arası işbirliğinin gerekliliği konuları tüm gün süren sunumlarda katılımcıların da katkıları ile interaktif olarak tartışıldı.

Konferansta, adaletin tesis edilmesinin tek bir hükümetin taahhüdü ile mümkün olamayacağına, mevzuatın bu konuda tek başına yetersizliğine vurgu yapıldı, mevzuatın etkin bir biçimde uygulanması ve vatandaşın adalete erişiminin sağlanmasında baroların ve avukatların kilit öneme haiz olduğunun altı çizildi.

Başkan Durakoğlu ise yaptığı konuşmada, Türkiye’de yaşanan önemli yargı bunalımlarına rağmen, avukatlık mesleğinin kendi kendini düzenlemesinin bazı alanlarla sınırlı olmak üzere sağlanabildiğini, ancak avukatlık mesleği açısından yaşamsal nitelik taşıyan bir sorunun, Baroların düzenleme alanlarının dışına taşındığını, Türkiye’de avukatlığın hukuk fakültesinden mezun olan herkes için staj sonrasında kazanılabildiğini ifade etti. Avukatlığa kabulün bir sınavla yapılabilmesi uğrunda baro olarak verdikleri mücadeleye değinen Durakoğlu, ancak önceki hafta çıkan bir yasa ile bunun sağlanabildiğini, ancak yasada sınav için 2024 tarihinin öngörülmüş olmasının, halihazır nicel durum ve 4 yıl için öngörülen artış da göz önünde bulundurulduğunda, sorunların aşılmasını sağlamayacağının altını çizdi. Durakoğlu, “Bu alanda bizim başka bir şikayet konumuz, insan hakları ihlalleri, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü noktasında, siyasal iktidarla oluşan karşıtlığımız nedeniyle, bizzat iktidar kaynaklı “tehditlerle” karşılaşmamızdır. Fiilen yaşama geçirilmese de; Baroların seçim usullerinin değiştirilmesi ve baroları işlevsiz kılmayı amaçlayan yaklaşımlar, iktidar tarafından gündeme getirilmektedir” dedi.

Mevcut düzenlemelere rağmen, Türkiye’de avukatlık mesleğinin bağımsızlığının teminat altında bulunduğunu söylemenin zor olacağını dile getiren Başkan Durakoğlu,  bu güçlüğün  özellikle uygulamadan kaynaklanan sorunlarla ilgili olduğunu, siyasal içerikli davalarda yaşanan adil yargılanma ihlallerinin savunma hakkının kullanılmasına ilişkin pek çok sıkıntıyı da içinde barındırdığını sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda toplantıyı değerlendiren Durakoğlu, “AB Direktifi ile mesleklerin ortaklaştırılmasının insan hakları ihlalleri konusunda yasadan aldığımız müdahale yetkisini geriye götürebileceği endişesini taşıyoruz. Biz baro yöneticileriyiz, avukatların yöneticisi değiliz. Avukatı bağımsız kılabildikçe başarılı olacağız. Kalite ve disiplin bu amaca yönelik olabilmeli. Liberalizasyondan vazgeçmeden düzenlemeler yapabilmeliyiz” dedi.

CCBE ve FBE Ortak Toplantısı çerçevesinde 26 Ekim Cumartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında “Baro Başkanları Forumu” gerçekleştirildi. Forumda, Avrupa’daki baroların başkan ve temsilcileri ülkelerindeki avukatlık mesleğine ve yargıya ilişkin sorunlara değindiler. Başkanlar Forumu’nda konuşan Başkan Durakoğlu, Türkiye’de yaşanan derin yargı krizine rağmen yapısal reformların gerçekleştirilmesi için  AB ile müzakereler çerçevesinde 23 ve 24.fasılların açılması için Avrupa barolarından kendi otoriteleri nezdinde girişimde bulunmaları için destek istedi. “Eğer bu fasılların açılmasını sağlayabilir isek hükümetin özellikle yargı alanında bazı yapısal reformları girişmek zorunda kalacağını söyleyebilirim. Buna ilişkin işaretler var. Yargı Reformu Stratejik Belgesi ilan edildi. Ancak, sorunumuz mevzuattan ziyade uygulamadan kaynaklanıyor, bunları çözebilmek bakımdan ivedilikle uluslararası desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Baro Başkanları Forumu’nun ardından Avrupa Barolar Federasyonu (FBE) Genel Kurulu mevcut baroların katılımı ile gerçekleştirildi. Üyelikten ayrılanlar ve yeni üye kabullerine ilişkin bilgi aktarıldı. Türkiye’de İstanbul, Ankara ve TBB’den sonra İzmir Barosu da FBE’ye üye oldu. Genel Kurul’da, Haziran ayında Barselona’da yapılan Genel Kurul’un tutanağı kabul edildi. FBE Komisyonları geçmiş dönem çalışmaları ile ilgili sunum yaptılar. 14-16 Mayıs 2020 tarihlerinde Paris’te yapılacak olan FBE Genel Kongresi’ne ilişkin tanıtım sunumu yapıldı.

Etkinlikler çerçevesinde, 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen CCBE Daimi KurulToplantısı’na da İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Ayça Özok Ener ve İstanbul Barosu TBB Delegesi Av. Dr. Engin Ünsal katıldılar.

YAZDIR
Yükleniyor...