HABERLER
  • Son Güncelleme : 24.10.2019 12:28
  • Haber Giriş : 23.10.2019 13:39
  • Etkinlik : 19.10.2019

Çocuk İşçiliği Çalıştayı

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından düzenlenen ‘Çocuk İşçiliği Çalıştayı’, 19 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 13.00’da baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı. 

Çalıştayın açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanmasının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen hala çocuk işçiliğinin konuşulduğunu, çocuk kelimesiyle, istismar kelimesini hala yan yana getirmek zorunda kalınabildiğini söyledi.

Dünyamızı çocuklar için kurgulayan, onların daha mutlu yaşaması için, onlara daha iyi bir gelecek bırakmak adına, bir savaşım verildiğini belirten Durakoğlu, “Verdiğimiz savaşımların tümü aslında bu uğurda yapılmış bir şey. Özellikle hepimizin özel bir duyarlılık sergilemesi gereken bir alanla karşı karşıyayız” dedi.

Mehmet Durakoğlu, Çocuklar için verilen savaşım çerçevesinde, çalışan çocukların, çocuk işçilerin durumunun ne aşamada olduğunu bu toplantıda uzmanların ortaya koyacaklarını ve ufuk açıcı konuşmalar, değerlendirmeler yapacaklarını bildirdi. Durakoğlu, bu önemli Çalıştaya emeği geçenlere ve değerli konuşmacılara teşekkür etti.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Aşkın Topuzoğlu, Çalıştayda, güç koşullar altında bulunan, risk altındaki çocuklarla ilgili Sözleşmenin 32. Maddesinin ele alınacağını söyledi.

30 yıl önce Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesini imzalayan Türkiye’nin bir taahhütte bulunduğunu belirten Topuzoğlu şöyle devam etti: “Biz bu sözleşmeyi imzalarken şöyle bir taahhütte bulunduk: Çocukları, yaşları ve işleriyle orantılı olmayan tehlikeli işlerde, ekonomik istismarına sebebiyet verecek alanlarda ucuz emek gücü olarak çalıştırmayacağız. Bu alandaki toplumsal gelişimleri, eğitim ve sağlık hakları tehlikeye girmeyecek. Çocuklar hak ihlallerine uğramayacak. Eğitim, sağlık, hukuk, tarım gibi her alanda tüm kurumlar iş birliği içinde çalışacaklar. Kamuoyu, aileler, çocuklar bilgilendirilecek”.

Bu taahhütlerin yerine getirilmediğinin acı örneklerinin yaşandığını belirten Topuzoğlu, istismar edilen çocukların sayısının gün geçtikçe artması, mülteci çocukların yaşadıkları sorunların farkında olduklarını ve bunlara çözüm bulmak gerektiğinin altını çizdi.

Açılış konuşmalarından sonra Çalıştay oturumlarına geçildi.

İlk oturumu İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı yönetti. ‘Çocuk,  emek gücünün bir aktörü mü’ üst başlığı altında 5 konuşmacı sunum yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNİCEF) Emre Üçkardeşler, ‘Çocuğun Hakları ve Emek Gücünde Çocuğun Yeri´konulu bir sunum gerçekleştirdi.

İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Ali Fuat Karaman, çocuk işçiliği ile mücadele bağlamında kamu uygulamalarını anlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın, çocuk işçiliğinin sağlık boyutunu ele aldı. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Türkiye’deki çocuk işçiliği ile mücadelenin bir değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Barosu Üyesi Av. Murat Özveri de Türkiye’de İş Hukuku kapsamında çocuk işçiliğini değerlendirdi ve işçi sendikalarının çocuk işçiliğiyle mücadelesindeki rolü üzerinde durdu.

‘Şirketlerin insan hakları sorumluluğu bağlamında çocuk işçiliği ile mücadele ve tekstil sektöründen örnekler’ üst başlığı altında gerçekleşen ikinci oturumda 4 konuşmacı sunum yaptı.

İstanbul Barosu&Şirketler ve İnsan Hakları Danışmanı Av. Çiğdem Çımrın, sürdürülebilir tedarik zinciri çerçevesinde çocuk işçiliğiyle mücadelede insan hakları risk tespitinin önemi ve yeni yasal gelişmeler üzerinde durdu.

Responsibility-Araştırma Direktörü Canaria Gaffar, tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği ile mücadele bağlamında yapılan çalışmalardan örnekler sundu. 

Li&fung-Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Uyum Genel Müdürü Muazzez Siahpoush, Türkiye’de hazır giyim tedarik zincirinde çocuk işçiliğiyle mücadeledeki iyi uygulamalar ve karşılaşılan zorluklar konusunu ele aldı.

United Work-Genel Müdürü Enis Kösem ise sunumunda, mülteci krizi ve krizin çocuk işçiliğiyle bağlantısı üzerinde durdu.

Oturum sonlarında soru / cevap uygulaması yapıldı. Çalıştay sonunda konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi, katılımcılara da Katılım Belgesi sunuldu.

YAZDIR
Yükleniyor...