HABERLER
  • Son Güncelleme : 05.10.2019 15:33
  • Haber Giriş : 04.10.2019 11:30
  • Etkinlik : 04.10.2019

Devrim Yasamız Medeni Kanun’un Yürürlüğü Girişinin 93. Yıldönümü

                                                           Kazandığımız Haklara Sahip Çıkıyoruz
 
                                       İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi   -   İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği


Bugün 4 Ekim,  Medeni Kanun’un Yürürlüğü Girişinin 93. Yıldönümü.

Medeni Kanun’un laik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti için, yurttaşlar için ve özellikle kadınlar için önemine ve değerine  bir kez daha dikkat çekmek ve son dönemlerde yaşanan sorunları kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.


Medeni Kanun kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukuku bölümlerinde yer alan kurallarla, yurttaşların doğumundan başlayarak ölümünden sonrasına kadar özel yaşam ilişkilerini düzenleyen temel kanundur.

Medeni Kanunumuz, Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılan hukuk devriminin ilk akla gelen yasasıdır, laik hukukun simgesidir ve aynı zamanda ülkede hukuk birliğinin yaşama geçirilmesini sağlamıştır.

93 yıl önce Medeni Kanun’un yürürlüğe girişiyle kadınlar, evlenme, boşanma, mal varlığı, miras gibi özel yaşamlarına ilişkin haklar açısından erkeklerle eşit yurttaş konumuna gelmişler; EVLİLİK YAŞI kuralı getirilmiş; erkeğin birden çok kadınla evlenebilmesi yerine TEK EŞLİLİK ve  evlilik birliğinin “RESMİ NİKAH” ile kurulması kabul edilmiştir. “Erkeğin BOŞ OL” demesiyle boşanma yerine HAKİM KARARIYLA BOŞANMA”, kız ve erkek çocuklara “EŞİT MİRAS PAYI” gibi kurallar kadın haklarının güvencesi olmuştur.

Ne yazık ki, Medeni Kanunun eşitlik ve laiklik özünün yok sayılmasına yol açan söylemlere ve yasal değişikliklere  tanık oluyoruz. Örneğin;

– Nüfus Hizmetleri Kanununda 2017 yılında yapılan değişiklikle “müftülere resmi nikah yetkisi” verilmesiyle Medeni Kanunun ve laik hukuk kurallarının gözardı edilmesine yol açılmıştır. Oysa laiklik ilkesi yurttaşların birarada yaşamasının, demokrasinin, kadın haklarının ve farklı din ve mezhepe mensup yurttaşların güvencesidir.

– Son dönemde Medeni Kanunun 175 ve 176. maddelerinde düzenlenen yoksulluk nafakası hükmünün “Erkeğin hayatının ipotek altına almaktan kurtarılması” gerekçesiyle kaldırılması gündeme taşınmıştır.  Oysa yasaya göre erkek eşlerin nafaka alması önünde bir engel yoktur, her iki eş de nafaka talep edebilir. Uygulamada genellikle nafaka alan tarafın kadın olmasının nedeni, ülkemizde kadının eğitim durumu, ekonomik durumu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlardan kaynaklanmaktadır. Kadın sorunlarına çözüm üretecek Kadın Bakanlığı kaldırılmıştır, yeniden kurulmasına ihtiyaç vardır.

–    Yargı Reformu Strateji belgesinde yer verilen, ancak Arabuluculuk Kanununda arabuluculuğun İHTİYARİ olduğu belirtilmesine rağmen,“Aile Hukukunda ZORUNLU Arabuluculuk” uygulamaya konulmak istenmektedir. Bunun ailede ve toplumda ve özellikle kadınlar açısından yol açacağı sakıncalara ve mağduriyete dikkat çekmek istiyoruz.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi  olarak,

• Kadın erkek eşitliğinin bir demokrasi meselesi olarak dikkate alınmasını;
• Kadınların, çocukların kazanılmış yasal haklarından geri adım atılmamasını,
• Medeni Kanunu yok sayan söylem ve uygulamalara son verilmesini,
• Evlilik yaşı kuralının uygulanması, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesini,
• Tek eşlilik ve resmi nikah Medeni Kanunla tanınan hakların güvencesidir, aksine uygulamalara yaptırım getirilmesini,
•  Kadını BİREY olarak gören zihniyetin yaygınlaştırılmasını talep ediyor, uygulamaların takipçisi olacağımızı saygıyla sunuyoruz.

Laik Cumhuriyetimizi savunan herkesi ve özellikle tüm kadınları, kadın erkek eşitliğini bir demokrasi meselesi olarak dikkate almaya, kadını BİREY olarak gören toplumsal cinsiyet eşitliği zihniyetinin yerleştirilmesine destek olmaya ve MEDENİ KANUNUMUZA SAHİP ÇIKMAYA çağırıyoruz.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi      -    İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
 

YAZDIR
Yükleniyor...